Nieuws

Dossier Zorgfraude // Verwevenheid zorg & criminaliteit - 22 Twentse zorgorganisaties hebben een link met georganiseerde criminaliteit

18-01-2021 08:05
Opvallend is dat bij 19 zorgorganisaties de van criminaliteit verdachte personen mannen zijn.  De zorgbureaus zelf zijn van kleine of middelgrote omvang wat betreft het aantal werknemers en cliënten. De organisaties maken echter veelal deel uit van een netwerk die als een kerstboom zijn...

Up-Date 9 Vuurwerkramp // In Den Haag werd een 1.700 pagina's dik klaagschrift ex art. 12 Sv ingediend om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel vervolgd te krijgen.

15-01-2021 16:36
Door Rudi Bakker werd een 1.700 pagina's dik rekest juncto ex art. 12 Wetboek van Strafvordering Sv ingediend bij het Gerechtshof Den Haag om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel van voor, tijdens en na de...

Dossier Toeslagenaffaire // Kabinet Rutte 3 gevallen wegens Spijkerharde rapport Ongekend Onrecht over de kinderopvangtoeslagenaffaire

15-01-2021 13:39
Het volledige kabinet-Rutte III treedt af vanwege het spijkerharde rapport Ongekend onrecht over de kinderopvangtoeslagenaffaire, melden de NOS en persbureau ANP vrijdagmiddag. De druk op het kabinet om het ontslag aan te bieden, nam toe nadat duidelijk was geworden dat duizenden ouders door...

Dossier Toeslagenwet // Het kabinet staat onder flinke druk vanwege de toeslagenaffaire. Een nieuw kabinet komt meteen onder grote druk te staan vanwege de Enschedese Vuurwerkrampaffaire.

15-01-2021 11:40
Oorzaak : willens en weten wegkijken terwijl er overduidelijke signalen zijn gegeven dat Nederland van systeemfouten waaruit verdienmodellen zijn ontstaan aan elkaar hangt. Wordt vervolgd ......  

Indien Nederland een Constitutioneel Hof had die wetten aan de Grondwet kan toetsen dan was de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkrampaffaire nimmer 10/20 jaar onder de "radar gebleven".

15-01-2021 08:28
De werking van onze rechtstaat middels artikel 120 van de Nederlandse Grondwet maakt het onmogelijk en verbiedt de Nederlandse rechters zelfs om een wet zoals bijv. Wmo -Toeslagenwet en/of Advocatenwet en/of Brandweerwet en allerlei bijbehorende verordeningen te toetsen aan de door de Nederlandse...

Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede. Een nieuw innovatief juridisch concept waarbij de initiatiefnemer tevens Tweede Kamerlid beoogt middels een nota daarvan uiteenzetting te geven

15-01-2021 08:17
Ondanks alle inspanningen staan de natuur, de leefomgeving en ecosystemen wereldwijd er per saldo slecht voor. Menselijk handelen heeft ervoor gezorgd dat klimaatverandering doorzet. Er bestaan op juridisch gebied wel instrumenten om deze ongekende aantasting van de natuurlijke leefwereld tegen te...

Minister van BiZa reageert op Nota TI-NL over tekortkomingen Wet Huis voor Klokkenluiders

14-01-2021 16:33
Onlangs heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op een Nota over de Wet Huis voor Klokkenluiders die Transparency International Nederland (TI-NL) in het voorjaar van 2020 verstuurde. De Nota betreft de evaluatie van de Wet...

Voorzitter Raad voor de Rechtspraak roept op politiek op om de democratische rechtsstaat te versterken.

14-01-2021 15:27
Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vraagt in zijn nieuwjaarstoespraak aandacht voor het belang van de toegang tot de rechter, betekenisvol contact en openbaarheid van rechtspraak. Daarnaast roept hij politieke leiders op de democratische rechtsstaat te versterken. Wil Nederland in de...

Minister Dekker : Extra inzet van 19 miljoen euro voor rechtshulp bij echtscheiding.

13-01-2021 08:57

Dossier Toeslagenaffaire // Strafrechtelijke aangiften tegen (oud-)bewindslieden

12-01-2021 16:04
....................................
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>