Nieuws

Lacune In de Nederlands rechtsstaat. Het Nederlandse O.M. kan zonder rechterlijke tussenkomst strafbeschikkingen opleggen. Juridische redresmogelijkheid ontbreekt .

19-03-2019 08:19
Binnenkort meer op deze site 

Dossier Vuurwerkramp // (31) Rampenfolklore van Mans en Rosenthal

18-03-2019 12:23
Burgemeester Jan Mans en COT-voorzitter Uri Rosenthal weten het zeker: het is een wijdverbreide rampmythe dat de eerste paar uren bij de ramp beslissend zijn. Het klopt niet dat men dan snél moet ingrijpen. Want de meest acute eerste fase van een grote ramp vergt tijd en géén grootse beslissingen....

Dossier Vuurwerkramp // Uitspraak Rechtbank Overijssel over aanwijzingsbesluit 2 juni 1997 Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

18-03-2019 11:41
De nieuwste ontwikkelingen over de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 zijn o.a. te volgen en te lezen op...

UTRECHT // Tram beschoten. Reden(en) van het schietincident nog niet bekend.

18-03-2019 11:29

Dossier Vuurwerkramp // Dinsdag 19 maart 2019 plenaire stemming Tweede Kamer over inschakelen onderzoeksraad.

15-03-2019 17:58
Kamer en College Pg's hebben vandaag eindversie ontvangen; 1393 blz.  Bron : PvB 

Gedupeerden van cybercrime vinden dat justitie te weinig doet.

14-03-2019 09:52

Dagelijks Bestuur van de EU kondigt inbreukprocedure aan tegen o.a. Nederland wegens niet volledig omzetten van Slachtofferrichtlijn

13-03-2019 16:37

Dossier Vuurwerkramp // In het stadhuis van Enschede vond heden 12 maart 2019 een Awb- hoorzitting vast n.a.v. een General Data Protection Regulation juncto AVG bezwaarschrift

12-03-2019 17:59
De hoorzitting was het gevolg van een bezwaarschrift nadat op ingediend rekest door een belanghebbende uit Enschede over het tijdvak 26 april 1998 tot 10 september 2018 onvoldoende gegevens voorkwamen in het gemeeentelijke verwerkingsregister.    Er werd een beroep gedaan op de...

Dossier Q-koorts // Tweede Kamerdebat over de gevolgen van Q-koorts

12-03-2019 09:16
Vandaag dinsdag 12 maart om 19.00 uur debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de Q-koorts. Patiëntenorganisatie  Q-uestion richt een zeer dringend verzoek aan de Tweede Kamer en de minister om:   – Een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en eindelijk...

Grapperhaus: WODC-klokkenluidster verdient respect

11-03-2019 11:53
Minister Grapperhaus vindt dat de klokkenluidster die klaagde over politieke inmenging bij WODC-rapporten, groot respect verdient. De minister benadrukte in de Tweede Kamer dat ze als individu in een organisatie heeft duidelijk gemaakt dat volgens haar iets niet goed ging. De Kamer drong aan op...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>