Nieuws

Open Consultatie // Nota van wijziging Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten.

09-06-2021 09:34
Deze nota van wijziging regelt dat het openbaar ministerie (OM) voortaan de rechter maatregelen kan vragen (o.a. bevriezing gelden, verbeurdverklaring) wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning van de Nederlandse...

Europees normontwerp voor drones ter commentaar.

09-06-2021 09:02
Op 8 juni is het normontwerp prEN 4709-001 ‘Aerospace series – Unmanned Aircraft Systems – Part 001: Product requirements and verification’ gepubliceerd ter commentaar. Deze norm geeft invulling aan de algemene eisen en verificatiemethoden voor drones in de open categorie.   De experts in de...

Zijn de waarborgen inzake de afwikkeling van massaclaims waarop de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade van toepassing is wel afdoende?

09-06-2021 08:18

Wet markt en overheid verlengd tot 1 juli 2023

08-06-2021 09:01
De voorziene wetswijziging van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) laat nog op zich wachten. In de tussentijd is de huidige wet verlengd tot 1 juli 2023. Dit betekent dat de huidige gedragsregels voor overheden uit de Wet M&O voorlopig nog van kracht blijven. Mogelijk bepaalt de voorziene...

NEDERLAND - Wetswijziging maakt DNA-afname mogelijk nog voor veroordeling verdachte

08-06-2021 08:27

Dossier Vuurwerkramp // Informateur geeft aan dat het rekest finale afwikkeling vuurwerkramp ook in de volgende fase op de politieke formatie agenda blijft staan.

07-06-2021 16:57
De informateur mw. drs. M.I. Hamer heeft bij brief  d.d. 7 juni 2021 Rudi Bakker en diens raadsman/gemachtigde bericht dat ondanks dat haar werk als informateur beperkt is in de tijd zij voor zover mogelijk Bakkers briefrekest in haar werk zal betrekken. Verder deelt zij mede dat Bakkers...

Dossier Ales aan 1 draadje // Politiek moet in actie komen om burgers te beschermen tegen uitdijende datahonger.

07-06-2021 09:20
Datasturing is niet neutraal, maar toch worden op basis van data over burgers steeds meer beslissingen genomen. De partijen die sturen met die data, leggen daarover geen verantwoording af. Het risico hiervan is dat datasturing ontspoort, zoals te zien bij de toeslagenaffaire. Het is daarom hoog...

Mag de zaaktoedeling in Nederland worden overgelaten aan discretie van de Gerechtsbesturen (rechterlijke autoriteiten) nu Nederland nog steeds niet beschikt over een Nederlands Constitutioneel Hof ?

07-06-2021 08:58
Nu welzijn en welvaart  in evewichtige balans dient te zijn is ook in het milieustrafrecht anno 2021 openbaarheid van toedeling van essentieel belang. Hoe staat het daarmee in Nederland na de uitspraken vanuit Staatsburg en is het Nederlandse vigerende systeem  van...

Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

04-06-2021 10:00
Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214...

Almelose Poortaffare // De Raad van State heeft de zaak aangehouden met zes weken.

04-06-2021 09:48
De Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak) heeft partjen medegedeeld dat de zaak is aangehouden. zie ook : https://emls.webnode.nl/search/?text=poortaffaire
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>