Nieuws

NEDERLAND - Strafrechtdeskundigen interpreteren hetzelfde bewijs vaak anders.

31-07-2020 08:17
Rechters, advocaten, officieren van justitie en andere professionals uit het strafrecht interpreteren verschillend geformuleerde conclusies die hetzelfde bewijs beogen weer te geven op een andere manier. Een gestandaardiseerde formulering in forensische rapportages is daarom van belang, schrijven...

UTRECHT - klokkenluider Veerman benadeeld na melding van atoomspionage

30-07-2020 16:07
Klokkenluider Frits Veerman heeft in de jaren ’70 terecht en correct melding gemaakt van bedrijfsspionage, als gevolg waarvan hij ontslagen is. Dit blijkt uit het vorige week gepubliceerde onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. De rol van de Nederlandse overheid is niet...

NEDERLAND - Vernieuwde Wet Bibob treedt op 1 augustus 2020 in werking.

30-07-2020 08:17
De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt de aanpak van ondermijning. De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (voor Rechtsbescherming) willen ermee voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Op dezelfde datum...

ROTTERDAM - Opvolgend advocatenkantoor moet 21 miljoen euro vergoeden wegens jaren geleden gemaakte beroepsfouten van de rechtsvoorganger.

29-07-2020 12:05
[ ... ]

Dossier Vuurwerkramp // Hebben de Enschedese gemeenteraadsleden het 1386 blz.-tellende Reviewrapport Vuurwerkramp Enschede al gelezen ?

29-07-2020 08:07
Vanuit de thans lopende procedure(s) en de ingediende transparantierekesten bij de Provinciale-en Rijksoverheid blijkt dat er zeer veel documenten (nog) niet aan de openbaarheid zijn...

Belangrijkste wijzigingen beleidsregels 2021 (NZa) voor de gehandicaptenzorg

28-07-2020 09:16
Op 2 juli heeft de NZa de beleidsregels voor 2021 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen voor de gehandicaptenzorg op een rij.   Herziening prestaties crisiszorg gehandicaptenzorg Voor de crisiszorg in de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe prestaties (licht, midden en zwaar) en...

‘Pijnlijke keuzes nodig in Hoogeveen’

28-07-2020 09:01
Gemeente zit diep in de rode cijfers, wat in februari al leidde tot een totale uitgavenstop, en heeft amper financiële reserves.   Bron :...

DUITSLAND - Duitse corona-app faalde bij miljoenen gebruikers' Waarschuwingssysteem in veel apparaten automatisch uitgeschakeld

28-07-2020 08:09
De in Duitsland ontwikkelde app om te waarschuwen voor besmettingsgevaar van het coronavirus heeft wekenlang bij veel gebruikers niet of slecht gefunctioneerd. Het probleem zou zich bij talrijke Android-smartphones hebben voorgedaan. Daardoor zouden mobieltjes van Samsung en Huawei helemaal niet of...

Dossier Vuurwerkramp // Up Date-2 Transparantiewetgeving openbaarheid ook van toepassing op openbaarheid van bestuur ook bij onwelgevallige zaken.

24-07-2020 17:01
UTRECHT - Is het juridisch- en economisch eigendomsrecht van de eigenaren van de 43 grondpositities op 13 mei 2000 VINEX-PLAN Groot-Roombeek wel of niet onderzocht? Deze vraag lijkt mede afhankelijk te zijn van de vraag wat de stand van zaken is bij het O.M. n.a.v. een aagifte op 28 oktober 2019 en...

Aktiegroep Viruswaanzin verliest Kort-Geding. Maatregelen Nederlandse Staat niet onrechtmatig

24-07-2020 14:45
De vrijheidsbeperkende maatregelen die de Staat heeft genomen zijn volgens de voorzieningenrechter niet onrechtmatig. De Staat handelt hierbij voldoende zorgvuldig. Want vooraf wordt steeds advies van een team deskundigen verenigd in het Outbreak Management Team ingewonnen. Daarna worden de diverse...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>