Nieuws

Nederlandse Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen.

06-12-2021 08:11
Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke...

Dossier vuurwerkramp // Het vuurwerkrampdossier is onderdeel van de kabinetsformatie na overdracht van mw. Hamer aan de heren Koolmees en Remkes

03-12-2021 16:51
Formateurs Remkes en Koolmees, vergeet bij de onderhandelingen niet om finale afwikkelingsrekest van 28 mei er zake de Enschedese vuurwerkramp gericht aan informateur mevrouw drs. M.I. Hamer als onderhandelings-agendapunt in te brengen dit weekend. Europa kijkt met u mee...

Gemeente Den Haag neemt afscheid van Pels Rijcken

02-12-2021 09:07
De gemeenteraad van Den Haag heeft eind vorige week een motie aangenomen om de raamovereenkomst met Pels Rijcken niet te verlengen. De gemeente Den Haag is hiermee de eerste belangrijke overheidsklant die als gevolg van het fraudeschandaal openlijk afscheid neemt van het advocatenkantoor.   De...

NEDERLAND - Twee-Kamer vragen over dubbelfunctie Amsterdamse rechter

02-12-2021 08:27
SP wil weten of de minister bereid is om de nevenfuncties van rechters verder aan banden te leggen, bijvoorbeeld als het gaat om de nevenfuncties van ambtenaar van de uitvoerende macht of advocaat.

Tuchtklachten tegen advocaten Gerard Sanderink: ‘Schaamteloos gedragsregels overtreden’

01-12-2021 09:03
Brigitte van Egten, ex-partner van ondernemer Gerard Sanderink (Centric, Strukton, DSS), en haar advocaat hebben tuchtklachten ingediend tegen vier advocaten van Sanderink. Zij zouden bij een fraudeonderzoek naar en procedures tegen Van Egten tegen de regels in onder een hoedje hebben...

Eerste veroordeling Europees Openbaar Ministerie

01-12-2021 08:52
Het Bijzonder Strafhof van Slowakije heeft op 22 november de eerste veroordeling uitgesproken in een EOM-onderzoek. De voormalige burgemeester van een gemeente in Oost-Slowakije is veroordeeld voor poging tot plegen van een misdrijf tegen de financiële belangen van de EU. Hij heeft documenten...

SAR of cell phone : France files a formal objection to the EU Commission

01-12-2021 08:33
The SAR (Specific Absorption Rate) of cell phones is supposed to protect the health of users. This is still not the case! Also, on the recommendations of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), France has therefore referred to the European Commission...

Friesland verbiedt gebruik glyfosaat op pachtgronden per 1 januari 2022

30-11-2021 15:41
Binnen het nieuwe provinciale pachtbeleid van de provincie Friesland is het gebruik van glyfosaat vanaf 2022 niet toegestaan op alle provinciale pachtgronden. Daarnaast mogen pachters het gebruik van pesticiden vanaf 1 januari alleen met toestemming inzetten.   Lees verder bij de bron op...

Gemeente Den Haag zegt Pels Rijcken vaarwel

30-11-2021 11:16

Jeugdzorgaanbieders die (te) hoge winsten maken, zijn Tweede Kamer en kabinet een doorn in het oog.

30-11-2021 08:33
Ook aan ‘cherry picking’ moet een einde komen, waarbij aanbieders veel geld verdienen aan jongeren met lichte problemen en jongeren met complexe problemen de deur wijzen.   Piepen en kraken   Deze jongeren worden ‘als hete aardappel door het systeem geschoven’, zoals CDA-Kamerlid René...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>