Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // Groot dossier nog altijd zoek bij gemeente Enschede over vuurwerkramp.

18-10-2019 08:20
Groot dossier nog altijd zoek bij gemeente Enschede over vuurwerkramp. Bron : RudiBakker.NL https://rudibakker.nl/

Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt belang voorbereiding no-deal brexit

18-10-2019 08:17
De AFM waarschuwt dat het risico op een no-deal brexit nog steeds aanwezig is en dringt aan op goede voorbereiding.   Dat meldt de AFM op haar website. "Het risico op een no-deal brexit per 31 oktober 2019 is nog steeds aanwezig. Een no-deal brexit, zonder nadere afspraken tussen het Verenigd...

Regeldruk door Europese aanbestedingsrichtlijn in sociaal domein

18-10-2019 08:07
Het Comité van de Regio’s heeft een adviesrapport gemaakt over de uitvoering van de Europese aanbestedingsrichtlijn. In Nederland zijn er zorgen over onnodige regeldruk in de jeugdzorg en bij de Wmo.   De Duitse rapporteur Thomas Habermann zei tijdens de plenaire vergadering van het Comité van...

The Netherlands is building a surveillance state for the poor, says UN rights expert

18-10-2019 08:01
GENEVA (16 October 2019) – A digital tool used by the Netherlands to detect welfare fraud discriminates against the poorest members of society and undermines the rights to privacy and social security, says UN human rights expert Philip Alston.   The tool, called the System Risk Indication...

Worden rechters kopschuw en gaat de waarheidsvinding daaronder lijden ?

17-10-2019 08:07
"Rechters worden kopschuw en de waarheidsvinding gaat daaronder lijden". Het valt voormalig raadsheer Fred Hammerstein op dat de procesdeelnemers op strafzittingen niet altijd open met elkaar communiceren. "Rechters worden kopschuw en de waarheidsvinding gaat daaronder lijden. Lees verder bij de...

Dossier vuurwerkramp // Directeur S.E. Fireworks wil schade vuurwerkramp op Veiligheidsregio verhalen.

16-10-2019 08:39
ENSCHEDE - Directeur Rudi Bakker van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks stelt de Veiligheidsregio Twente aansprakelijk voor alle schade die hij heeft geleden door de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Hij wijt de ramp, die aan 23 mensen het leven kostte, vooral aan het optreden van de...

Rechtsbijstandsverlener SRK wil de markt voor juridische diensten openbreken en gaat met eigen advocaten naar buiten te treden, zonder dat het formeel een advocatenkantoor is

16-10-2019 08:28
Interesse bij accountantskantoren voor initiatief rechtsbijstandsverlener.   Rechtsbijstandsverlener SRK wil de markt voor juridische diensten openbreken en gaat met eigen advocaten naar buiten te treden, zonder dat het formeel een advocatenkantoor is. Het initiatief, dat tegen de regels van...

Stroppenpot heeft weinig soelaas geboden.

16-10-2019 08:05
Gemeenten die vorig jaar geld kregen uit de ‘stroppenpot’ hebben opnieuw forse tekorten op de jeugdhulp en/of de Wmo. De rijksbijdrage voor de tekorten op beide posten over 2016 en 2017 hebben ‘een beetje’ en vooral incidenteel geholpen. Gemeenten proberen op diverse manieren de uitgaven in te...

Tweede Kamer // Motie van de Tweede Kamerleden Verhoeven en Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes

15-10-2019 09:17
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat algoritmes steeds meer gebruikt worden voor automatische besluitvorming door overheden en overheidsinstanties; overwegende dat de inzet van deze algoritmes en de onderliggende databestanden het risico van ongelijke behandeling en uitsluiting met...

Kamerdebat over digitalisering van de overheid: aandacht voor bescherming burger vereist

15-10-2019 08:03
[ ... ]
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>