Nieuws

Dossier Zoutwinning in De Hoeve // Gaan de zoutputten in Haaksbergen er komen of niet?

20-06-2022 16:25
Nu de zoutput bij Hengelo langzaam leeg raakt, maakt zoutwinningsbedrijf Nobian plannen voor 12 nieuwe boorplekken in Haaksbergen. Gaan die zoutputten er komen of niet? Daarover wordt later dit jaar een beslissing genomen door het ministerie van Economische Zaken, maar tot die tijd doen bewoners er...

NEDERLAND - Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet de wet van kracht zijn die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen.

20-06-2022 16:18
Het Nederlandse kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet de wet van kracht zijn die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen.

Tweede Kamer wil reactie regering op achterhouden informatie bij WOB

20-06-2022 08:50
Op initiatief van Pieter Omtzigt heeft de Tweede Kamer de regering gevraagd om voor aanstaande dinsdag een reactie te geven op het NRC-artikel waarin talloze voorbeelden worden gegeven over het achterhouden van informatie bij de WOB. De casussen zijn opgetekend uit de mond van Ben van Hoek,...

NEDERLAND - Auditdienst Rijk onderzoekt klokkenluiderkwestie bij NPO

20-06-2022 08:32
Het kabinet laat de Auditdienst Rijk onderzoek doen naar de gang van zaken rondom een melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat meldt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Media) in een brief aan de Tweede Kamer.   Het gaat om een klokkenluider die...

Dossier 5G // Waarom is de frequentie van 10 tot 60 vergunningsvrij terwijl de frequentie 60 ide zuurstofmoleculen oscilleren ?

17-06-2022 15:07
Waarom is de frequentie van 10 tot 60 vergunningsvrij terwijl de frequentie 60 de zuurstofmoleculen oscilleren ?

Wob-jurist: overheden houden bewust belangrijke documenten achter.

17-06-2022 12:22
Verschillende overheidsinstanties houden belangrijke documenten achter of 'vergeten' informatie openbaar te maken. Dat blijkt uit een interview met Ben van Hoek, die jarenlang politiekgevoelige Wob-verzoeken coördineerde bij de politie.   In NRC vertelt Van Hoek (65), die onlangs met pensioen...

Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Wijzigingsblad grout)

17-06-2022 09:16
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan milieukwaliteitseisen voor bouwstoffen. In het zogenoemde normdocument BRL 5078 ontbreekt de ‘diffusieproef’ als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout...

NEDERLAND - Dossier 5G // Verzoek van inwoonster uit Haarlo tot heropening rechtszitting bij Raad van State. Telecomsector houdt zijn hart vast.

17-06-2022 09:05
Sylvia Slegers   De Raad van State buigt zich over een zaak die voor de uitrol van 5G in Nederland van cruciaal belang is. Wilma de Jong uit Haarlo wist bij de rechter de bouw van een antennemast door KPN tegen te houden wegens de gezondheidsrisico’s. Het hoger beroep dat door KPN en de...

Wordt Invoering Omgevingswet mogelijk verder uitgesteld vanwege software problemen ?

17-06-2022 08:21
De Omgevingswet geldt als een van de slependste wetgevingstrajecten in recente jaren. Het grootse project, dat alle huidige wet- en regelgeving betreffende de leefomgeving in Nederland moet gaan bundelen – op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur –, liep al...

Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden. Delen van de overheid plegen „grootschalige obstructie” om informatie maar niet openbaar te hoeven maken

17-06-2022 08:16
Delen van de overheid plegen „grootschalige obstructie” om informatie maar niet openbaar te hoeven maken, zegt Ben van Hoek, tot april de privacyfunctionaris bij de korpsleiding van de politie. Lees verder bij de bron........   Bron :...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>