Nieuws

Victoria calls royal commission into underworld lawyer scandal. Supreme court reveals ‘atrocious’ police misconduct that potentially jeopardised at least 22 convictions

04-12-2018 08:16
Een advocaat uit Australië zou gedurende de periode 2004 tot 2009 zijn opgetreden als informant van de politie. Ingevolge daarvan zou thans tenminste  22 veroordelingen op losse schroeven staan.   Bron:...

Dossier Vuurwerkramp // Klacht tegen de overheid over rol in onderzoek naar vuurwerkramp

04-12-2018 08:11
ENSCHEDE - Klokkenluider Paul van Buitenen heeft maandag een formele aanklacht ingediend bij het College van procureurs-generaal tegen de overheid, over diens rol bij de opsporingshandelingen van de vuurwerkramp Enschede. „Dit is een stap in het gevecht om de waarheid boven tafel te...

Dutch data watchdog fines Uber €600.000,--

04-12-2018 08:01
The Dutch data protection authority has given US tech company Uber a €600,000 fine for keeping a data breach secret. In 2016, data from 57 million Uber users worldwide was hacked, but Uber did not report the event until November 2017. Uber's European headquarters is in Amsterdam. Since May 2018,...

Dossier Vuurwerkramp // Aanklacht ingediend !

03-12-2018 16:59
Paul van Buitenen heeft vandaag 3 december 2018  een formele aanklacht ingediend bij het College van Procureurs-generaal wegens de laakbare gedragingen van politie en justitie bij de opsporingshandelingen van de Vuurwerkramp. Zie de brief van 7 blz. welke valt te lezen...

Hoge Raad : De advocaat wordt deels in gelijk gesteld. Klacht dat het gerechtsbestuur advocaat had moeten horen na indiening klacht over handelswijze de President van de rechtbank

03-12-2018 15:32
Externe klachtprocedure (art. 13a RO). Klacht van advocaat tegen president rechtbank en gerechtsbestuur, in verband met doen van melding aan deken over gedraging advocaat. Bevoegdheid Hoge Raad. Is het doen van die melding een gedraging van een rechter in de uitoefening van zijn functie (art. 13a...

Rechtbank Zwolle in tussen-uitspraak: Gemeente Enschede moet opening van zaken geven over geheime documenten en notulen(5 juni 1997)

30-11-2018 07:59
Rechtbank Zwolle in tussen-uitspraak: Gemeente Enschede moet opening van  zaken geven over geheime documenten en notulen(5 juni 1997) tussen oud  eigenaar H.S. en gemeente Enschede mbt wet voorkeursrecht gemeenten in  aanloop naar...

The 2018 CCBE Human Rights Award voor advocaat Mikołaj Pietrzak

29-11-2018 16:03
Tijdens de plenaire zitting in Lille, Frankrijk, op 29 november, heeft de CCBE haar 2018 mensenrechtenprijs-2018 toegekend aan de Poolse advocaat Mikołaj Pietrzak, president van de balie van Warschau en voorzitter van de vrijwillige VN-fractie Fonds voor slachtoffers van foltering.

Dossier Vuurwerkramp // Uitspraak in Wvg c.q. recht van eerste koop zaak (waar zijn de notulen besloten raadsvergadering van mei/juni 1997 ? )

29-11-2018 11:07
Op 21 juni 2018 verzond het bestuur van Enschede een ongedateerde beslissing op bezwaar en werden enige Wvg-gerelateerde stukken alsnog aan Bakker ter hand gesteld doch ook enige gevraagde Wvg-gerelateerde stukken niet. Het betreft met name de notulen van de besloten raadscommissie- en...

Raad voor de Rechtspraak rectificeert over de zaak Westenberg-Smit

29-11-2018 10:29
Den Haag, 29 november 2018 - In NRC Handelsblad en het Financieel Dagblad staat vandaag een rectificatie van een brief van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een...

Dossier Vuurwerkramp // 08. Vuurwerkramp: Onmogelijke opdracht (update 28.11.18)

28-11-2018 11:06
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>