Nieuws

NEDERLAND - Initiatiefnota integriteit moet kabinet vooruit helpen.

10-05-2022 14:32
Er komt weinig informatie naar buiten en zowel het publiek als het parlement wordt ondermaats en laat geïnformeerd door de achtereenvolgende kabinetten-Rutte. Problemen blijven zo veel te lang verborgen en worden zeker niet opgelost. Het GRECO-rapport over politiek-bestuurlijke integriteit had een...

Rechtsscherminng tegen onrechtmatige rechtszaken gevoerd door lieden, overheden en bedrijven met "hele diepe zakken".

10-05-2022 09:12
Rechtsscherminng tegen onrechtmatige rechtszaken gevoerd door lieden, overheden en bedrijven met "hele diepe zakken". [ ... ] 

De aanbiedingsbrief van Hugo de Jonge bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

09-05-2022 08:57
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De leden van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP en 50PLUS hebben...

NEDERLAND - Op veel vlakken doet NL het slechter dan andere landen. Tweede Kamerleden Omtzigt en Dassen lanceren anti-corruptieplan.

09-05-2022 08:16
Op veel vlakken doet NL het slechter dan andere landen. Tweede Kamerleden Omtzigt en Dassen lanceren vandaag 9 mei 2022 anti-corruptieplan.

IJzersterke notitie Omtzigt kan klokkenluidersbescherming in Nederland echt vooruit helpen

06-05-2022 10:59
Klokkenluiders worden nog steeds te vaak door hun werkgevers benadeeld. Er ligt sedert vorige zomer een wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn klokkenluiders in de Kamer. Dat wetsvoorstel biedt ondanks wijzigingsvoorstellen nog steeds onvoldoende bescherming aan klokkenluiders. Pieter...

NEDERLAND - Op de Global Right to Information Rating heeft Nederland nu een magere 82 punten toedeling van de 150

06-05-2022 09:17
Op de Global Right to Information Rating heeft Nederland nu een magere 82 punten toedeling van de 150. Ligt daaraan mede ten grondslag het 22 jaar lange zwijgen van de Rijksoverheid samen met het gemeentebestuur van Enschede over de echte toedracht van de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 ?

Antwoorden Kamervragen over het volgen van politiek geëngageerde burgers op sociale media en het mogelijk plegen van censuur

06-05-2022 09:01
[ ... ]

NEDERLAND - Wat kan per 1 mei 2022 geheim blijven onder de Woo ?

05-05-2022 08:27
Datgene wat de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen Datgene wat de veiligheid van de Staat kan schaden; Datgene wat de bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; Datgene wat de bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreft (bv. medisch,...

Prejudiciële vragen over gewasbeschermingsmiddelen

04-05-2022 16:16
In drie door PAN-Europe aangespannen rechtszaken vraagt het College van Beroep voor het bedrijfsleven aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om de uitleg van het Europese recht.   Bron :...

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar de uitvoering van EU-regelgeving in Nederland

04-05-2022 11:07
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>