Nieuws

NEDERLAND - De impact van nieuwe toetreders op de markt voor particuliere rechtsbijstand

05-10-2020 08:06
Rechtsbijstandverzekeraars, advocatenkantoren en nieuwe bedrijfsmodellen à la BrandMR behoren tot dezelfde productmarkt. Consumenten hebben een voorkeur voor het laten behandelen van hun zaak door een advocaat ten opzichte van een jurist die geen advocaat is. De consumenten hebben hier gemiddeld...

Dossier Vuurwerkramp // Was voor de bestuursorganen te Den Haag - Zwolle - Enschede de getrapte wetgeving van dien aard op 13 mei 2000 dat er geen triarchie van evenwichtige verdeelde bevoegdheden bestond ?

02-10-2020 17:29
De vordering ingesteld door de raadsman van Rudi Bakker vrijgave aan het Overijsselse Provinciale Staten gedaan medio maart 2020 terzake stukken n.a.v. o.a.het instellingsbesluit van 26 mei 2000  staatscourant 29 mei 2000 no. 3 resulteerde deze week tot afgifte door het huidige Provinciaal...

NEDERLAND - De Wet open overheid komt eraan!

02-10-2020 12:48
Al in 2012 werd het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ingediend. Na veel tegenwerking wordt de Woo naar verwachting deze maand, oktober 2020, plenair behandeld in de Tweede Kamer.

NEDERLAND - De beperkte vermogenstoets bij aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt pas per 1 april ingevoerd.

02-10-2020 09:02
Invoering per 1 januari zou teveel werk voor gemeenten betekenen. Ook geeft invoering per 1 april meer zekerheid aan zelfstandig ondernemers. Die toets zou eigenlijk per 1 oktober worden ingevoerd.   

Het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking

02-10-2020 08:12
Het verschoningsrecht en de daarmee samenhangende geheimhoudingsplicht van advocaten staat de laatste jaren ter discussie. Het OM en de FIOD stellen dat grote ondernemingen het verschoningsrecht inzetten als procedureel wapen. Strafzaken lopen hierdoor jaren vertraging op en het OM is niet meer in...

Beslaglegging mag niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Deurwaarders krijgen nu te maken met een aangepast beslag- en executierecht, waarbij beslagleggen minder ver gaat.

01-10-2020 08:05
Beslag leggen op de inboedel, het salaris of de auto was altijd hét drukmiddel om een schuldenaar te dwingen om zijn rekeningen te betalen. Deurwaarders krijgen nu te maken met een aangepast beslag- en executierecht, waarbij beslagleggen minder ver gaat. Te vaak kwamen mensen die te maken kregen...

FRANKRIJK - Prejudiciële vragen over voorwetenschap en marktmanipulatie

29-09-2020 09:17
Op 9 juli 2020 heeft de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) de volgende prejudiciële vragen gesteld:   1) a) Moet artikel 1, punt 1), eerste alinea, van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie...

UITSPRAAK HOF VAN JUSTITIE: VERGUNNINGSPLICHT VOOR VERHUURDERS BIJ KORTSTONDIG VERHUUR IN OVEREENSTEMMING MET DE DIENSTENRICHTLIJN

29-09-2020 08:47
Een nationale vergunningsplicht voor herhaalde kortstondige verhuur van woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen is verenigbaar met het Unierecht. Dat blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Cali Apartments. Deze uitspraak vormt een...

Advocaat-partner krijgt in hoger beroep celstraf wegens vervalsing documenten

28-09-2020 16:12
De verdachte heeft – in zijn hoedanigheid van advocaat – valse geschriften opgesteld met het oogmerk deze door anderen te doen gebruiken als ware de inhoud van deze stukken in overeenstemming met de waarheid. De stukken zijn opgesteld ten behoeve van een gerechtelijke procedure en zijn ook in deze...

ENSCHEDE - Weeffout Gemeentefonds

28-09-2020 08:02
Noodkreet raadslid uit Enschede krijgt bijval: bijna alle gemeenten vragen kabinet meer geld voor zorgtaken Joost Nijhuis uit Enschede wil niet dat gemeenten de ‘pinautomaat’ van Den Haag worden. Het is het VVD-raadslid gelukt vrijwel alle Nederlandse gemeenten achter zich te scharen in de strijd...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>