Nieuws

Kamer voor Deurwaarderskamers re Amsterdam schorst 48 deurwaarders o.a. omdat niet voldaan werd aan bewaringsplicht. KLacht werd ingediend door Bureau Financieel Toezicht.

11-01-2021 08:06
De gerechtsdeurwaarder bekleedt in de maatschappij een functie die mede is gegrond op het vertrouwen dat derden in hem hebben. Derden vertrouwen er bijvoorbeeld op dat wat de gerechtsdeurwaarder ten behoeve van zijn opdrachtgever - zowel in als buiten rechte - incasseert ook daadwerkelijk bij hem...

Dossier Vuurwerkramp // Ook Hof van Discipline is als hoogste advocatentuchtrechtsprekende instantie verplicht des verzocht te motiveren waarom wel/niet prejudiciële vragen worden gesteld.

08-01-2021 17:06
De onderliggende zaak betreft twee Twentse advocatenkantoren die de SE Fireworks VOF van Bakker voor 13 mei 2000 rechtsbijstand verleenden. Beide advocatenkantoren weigerden de namen van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars te noemen. Het ene kantoor stond Bakker civielrechtelijk bij tegen de...

Dossier Toeslagenaffaire // 'Rechterlijke reflectie op Ongekend onrecht'

08-01-2021 10:14
Online bijeenkomst op 25 januari a.s.: 'Rechterlijke reflectie op Ongekend onrecht' Op 25 januari gaat de NVvR van 20.00 tot 21.00 uur tijdens een online bijeenkomst in gesprek met Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Thema van deze...

Besluit op Wob-verzoek inzake 'zelfonderzoek door advocaten' De minister van Justitie en Veiligheid heeft een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de wijze waarop

08-01-2021 08:12
PrikBord bericht .....................

PB-Bericht // Margarete von Galen is the new leader of the Council of Bars and Law societies of Europe (CCBE).

07-01-2021 13:54

Kort-Geding // Privacy First start rechtszaak tegen privacyschendend UBO-register

07-01-2021 10:50
Privacy First maakt een principiële procedure aanhangig tegen de Staat over het onlangs ingevoerde UBO-register. In kort geding wordt de ongeldigheid ingeroepen van de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn ingrijpend. Het gaat immers om zeer...

NEDERLAND - Bijstandsbeleid moet humaner.

07-01-2021 09:04
OOK LOKALE POLITIEK WIL HUMANER BIJSTANDSBELEID Na de landelijke, roert ook de lokale politiek zich in de discussie over het terugvorderen van de bijstand. De SP in Bergen op Zoom roept het college op om samen met andere gemeenten en de VNG een lobby te starten voor een humaner beleid.   Niet...

Wetsvoorstel inzake nieuw Benelux-politieverdrag naar de Tweede Kamer

07-01-2021 08:14
.............

NEDERLAND - Nationaal Keurmerk Letselschade

06-01-2021 11:14
Er is nu een Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Volgens Slachtofferhulp Nederland is dit een belangrijke ontwikkeling, aangezien slachtoffers van letselschade hierdoor weten waar hun belangen veilig zijn.   Het keurmerk is een volgende stap in de professionalisering van de...

Dossier 5G // Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s. Oordeel Rechtbank Gelderland : Beroep gegrond.

05-01-2021 17:02
Oordeel rechtbank : https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBGEL:2020:66 Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>