Nieuws

NEDERLAND - Beantwoording Kamervragen over opkopen zonneparken door buitenlandse investeerders

02-04-2021 11:27
De nieuwe Nederlandse Minister van Economische Zaken  Van 't Wout beantwoordt schriftelijk door Tweede Kamerleden gestelde vragen over het opkopen van zonneparken door buitenlandse investeerders. Wordt vervolgd ........ 

NEDERLAND - Bracht de wijziging van de Handelsregisterwet in 2016 verandering ?

31-03-2021 08:11
Medio 2016 werd een wijziging van de Handelsregisterwet doorgevoerd met het doel om de administratieve lastendruk voor kleine ondernemers te verminderen. Sinds die tijd gelden voor het aanleveren van jaarstukken bij de KVK 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Kleine en...

NEDERLAND - Algemeen Deken van Orde van Advocaten om principiële reden in hoger beroep tegen advocatentuchtrechter

30-03-2021 14:30

Alles aan 1 draadje // Ruim helft slachtoffers ransomware betaalt losgeld, slechts een kwart krijgt bestanden volledig terug

30-03-2021 11:03
Volgens een wereldwijd onderzoek onder 15.000 consumenten, uitgevoerd door Kaspersky, betaalde meer dan de helft (56%) van de ransomware-slachtoffers vorig jaar het losgeld om toegang tot hun gegevens...

Problemen met data-analyse AFM-rapport over niet-oob-kantoren

29-03-2021 09:05
Kanttekeningen bij een recent onderzoeksrapport van de AFM naar de kwaliteit van niet-oob-accountantsorganisaties. ........................

Raad van State over decentralisaties sociaal domein: ''ontbrak aan grondig en essentieel voorwerk, ook verwachtingen niet reëel"

29-03-2021 08:16
In een advies aan demissionair minister Kajsa Ollongren heeft de Raad van State harde kritiek geleverd op de decentralisaties in het sociaal domein. Deze zouden onvoldoende en onzorgvuldig zijn voorbereid. Tevens waren de verwachtingen van de decentralisaties niet realistisch, zo valt te lezen in...

Dossier Vuurwerkramp // Nog 1x uitstel executie voor de Minister van Binnenlandse Zaken onder oplegging van een dwangsom van 100,-- euro per dag. Beroep tegen weigering om gevolg te geven aan eerdere uitspraak gegrond verklaard.

27-03-2021 12:07
De juridisch adviseur van Bakker heeft middels aanwenden van een rechtsmiddel d.d. 17 februari 2021 onder de aandacht gebracht van de Rechtbank Overijssel dat voornoemde rechtbank bij monde van de voorzittende  bestuursrechter op 7 oktober 2020 uitspraak gedaan in het geschil Bakker versus de...

Alles aan 1 draadje, een historische vergissing // Onderzoeker hack Hof van Twente: ‘Ik zie een digitale big bang steeds dichterbij komen’

27-03-2021 12:03
Niemand weet wie over de achterdeursleutel gaat.  Wordt vervvolgd.........

NEDERLAND - Van handhaving AVG komt nauwelijks iets terecht

27-03-2021 09:14

Datalek bij autobedrijven treft mogelijk miljoenen Nederlanders

27-03-2021 08:07
Alles aan 1 draadje ?
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>