Nieuws

Mr. J.C. van Dijk stopt vandaag ( 30 juni) als voorzitter van het Hof van Discipline . Zijn beoogde opvolger is de heer mr. T. Zuidema

30-06-2017 16:59
De digitalisering van het recht zal grote gevolgen hebben voor de tuchtrechtspraak. Dat zei Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving mw. mr. J.G. Vegter van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het afscheids-symposium van de scheidende voorzitter van het in hoogste instantie...

Openbaarheid van Rechtspraak c.q. de openbare ECLI-publicatie.

30-06-2017 09:27
Er is geen afgeleid verschoningsrecht m.b.t. stukken die door cliënten rechtsreeks (zonder tussenkomst van raadslieden) aan deskundige ter hand zijn gesteld bepaalde de Hoge Raad op 20 juni 1995. De uitspraak van 1995 treft u onderstaand aan. Waarom vond de ECLI- publicatie  pas op 21 juni...

Digitaal procederen ? Een historische vergissing ! Gehackte rechtbanken en rechters, notarissen en advocaten zijn de bijl aan de wortel van de democratie.

28-06-2017 11:23
Binnenkort meer op deze site . 

Advocatenkantoor DLA Piper, wereldwijd gevestigd in meer dan 40 landen in heel Amerika, Europa (met o.a. kantoren in Brussel en Amsterdam), het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific, getroffen door cyberaanval.

28-06-2017 08:13
Wetten zijn niet op orde en verdragen zijn nog niet gesloten t.a.v. van internetgebruik m.b.t. wat wel en niet is verboden. Lees ook het inschakelen van de FBI...

Cyberaanval met verwant virus van Petya-ransomware. Digitale overheden en digitaal procederen, een brug te ver !

27-06-2017 14:47
Het lijkt er op dat alleen software en data zijn getroffen door deze aanval. Is de volgende aanval gericht op hardware ? Welke risico,s lopen instellingen en burgers met internet of things ? Wat zijn de gevolgen voor de Rechtspraak.? Hoe veilig is digitaal procederen ?  Alle...

Vuurwerkramp ! Waarheidsvinding anno 2017 ? Nederland heeft geen Grondwettelijk Hof en mist daardoor een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de Nederlandse grondwettelijkheid van de wetten of andere wets-krachtige normen en verdragen.

23-06-2017 16:45
Naam advocaat moet openbaar worden gemaakt. Namen van 38 ambtenaren die voorkomen in het inmiddels openbaar gemaakte kritische politie vuurwerkramp- Biz-rapport van 25 augustus 2004 mogen worden weggelakt, aldus de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed...

Tussenuitspraak in woekerpoliszaak : Commissie van Beroep van KIFID 2017-023A d.d. 22 juni 2017

23-06-2017 08:37
Samenvatting :Door de advisering en bemiddeling van een assurantietussenpersoon heeft Belanghebbende in 1997 een hypothecaire geldlening van € 163.360,88 (f 360.000,-) gesloten bij Verzekeraar. Tevens werd een beleggingsverzekering (hierna: de verzekering) bij Verzekeraar gesloten ter aflossing van...

Arrest van Europese Hof van Justitie d.d. 21 juni 2017: Vaccin kan ziekte veroorzaken.

22-06-2017 17:01
Het arrest werd gewezen waarbij een verklaring van recht werd gegeven onder beantwoording van prejudiciële vragen. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de...

Die im Telekommunikationsgesetz vorgesehene Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Unionsrecht

22-06-2017 16:33
Die im Dezember 2015 gesetzlich eingeführte und ab dem 1. Juli 2017 zu beachtende Pflicht für die Erbringer öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste, die bei der Nutzung von Telefon- und Internetdiensten anfallenden Verkehrs- und Standortdaten ihrer Nutzer für eine begrenzte Zeit von 10...

Europese Hof van Justitie te Luxemburg (Derde Kamer) kraakt Nederlands flits-faillissement.

22-06-2017 14:07
Op verzoek van de Nederlandse Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) en een viertal Nederlandse verzoeksters stelde een Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland op 26 februari 2016 vier prejudicie vragen aan het Europees Hof.   De conclusie door de A-G werd genomen op 29 maart...
<< 188 | 189 | 190 | 191 | 192 >>