Doorzoek de website

Dossier Corona // Raad voor de Rechtspraak kritisch over vele vage en open normen coronawet

https://emls.webnode.nl/news/raad-voor-de-rechtspraak-kritisch-over-vele-vage-en-open-normen-coronawet/
raak kritisch over vele vage en open normen coronawet 17-06-2020 09:05 Na de NOvA, het College voor de Rechten van de Mens, de Ombudsman en oppositiepartijen heeft ook de Raad voor de Rechtspraak forse kritiek op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatr

Grootte:25,7 kB

Dossier Vuurwerkramp // Is Roombeek gebouwd op een leugen ? Onbegrijpelijke handelswijze advocatuur en gemeente Enschede voor 13 mei 2000 en na 13 mei 2000. (Vervolg 2 Up-Date)

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-is-roombeek-gebouwd-op-een-leugen-onbegrijpelijke-handelswijze-advocatuur-en-gemeente-enschede-voor-13-mei-2000-en-na-13-mei-2000-vervolg-2-up-date/
erkramp in een oorverdovende stilte. Naar de redenen daarvan kan men slechts gissen.   Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet vormt een groot struikelblok. Nu het functioneren van de Nederlands

Grootte:28,3 kB

Een modern stelsel voor rechtsbijstand.

https://emls.webnode.nl/news/een-modern-stelsel-voor-rechtsbijstand/
oket niet in maximaal één uur kan helpen, kan rechtsbijstand worden aangevraagd. Dat is een zogenaamde toevoeging of tweedelijnsrechtsbijstand. De partij die rechtsbijstand verleent,  ontvangt een vergoeding op basis van een vooraf vastgesteld aan

Grootte:31,5 kB

Dossier Vuurwerkramp // Aangifte Vuurwerkramp Enschede 28/10/2019 – Bijlage 3: Juridische context van de aangifte

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-aangifte-vuurwerkramp-enschede-28-10-2019-bijlage-3-juridische-context-van-de-aangifte/
Vuurwerkramp Enschede 28/10/2019 – Bijlage 3: Juridische context van de aangifte 28-10-2019 15:01 Bijlage-3: Juridische context van de aangifte   Artikel 51 Sr Ten einde de juridische context van de aangifte te duiden, het volgende. De uitgangspu

Grootte:43,7 kB

Worden Wob-verzoeken bewust vertraagd door de rgering en neemt zij het betalen van dwangsommen op de koop toe ?

https://emls.webnode.nl/news/worden-wob-verzoeken-bewust-vertraagd-door-de-rgering-en-neemt-zij-het-betalen-van-dwangsommen-op-de-koop-toe/
ag 1 Herinnert u zich dat de Kamer in januari 20191 al vroeg of Wob-besluiten van journalisten wel eens bewust vertraagd zijn door de regering (of departementen) en dat daarop toen het volgende antwoord volgde: Vraag 20, 21 en 22 Hoe vaak krijgen jou

Grootte:28,2 kB

Huisvestingsverordeningen Amsterdam en Nijmegen gedeeltelijk onverbindend verklaard

https://emls.webnode.nl/news/huisvestingsverordeningen-amsterdam-en-nijmegen-gedeeltelijk-onverbindend-verklaard/
EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Huisvestingsverordeningen Amsterdam en Nijmegen gedeeltelijk onverbindend verklaard 05-03-2020 08:33 Volgens artikel 22 van de Grondwet moet de overheid de woongelegenheid bevorderen. Die zorgplicht is uitgewe

Grootte:28,8 kB

‘Grote twijfels over geloofwaardigheid rechtsstaat’

https://emls.webnode.nl/news/grote-twijfels-over-geloofwaardigheid-rechtsstaat/
emocratie het vertrouwen van de burgers van dit land. Ik heb grote twijfels of de kern van de democratische rechtstaat nog geloofwaardig is. En dat baart mij grote zorgen.’   Joint crimefighter Ons strafproces is een logistieke nachtmerrie geworde

Grootte:28,2 kB


Onderdelen 101 - 110 van 152
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>