Doorzoek de website

EMLS

https://emls.webnode.nl/home/
OPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP HET LAATSTE JURIDISCH NIEUWS HET EERSTE OP EMLS   Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.  https://overheidenopenbaarheid.nl/jurispruden

Grootte:62,7 kB

EMLS

https://emls.webnode.nl/home/
OPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP HET LAATSTE JURIDISCH NIEUWS HET EERSTE OP EMLS   Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.  https://overheidenopenbaarheid.nl/jurispruden

Grootte:62,7 kB

Tegen de vuurwerkramp gerelateerde beschikking van de gemeente Enschede van 22 juni 2017 is door belanghebbende beroep aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Zwolle.

https://emls.webnode.nl/news/tegen-de-vuurwerkramp-gerelateerde-beschikking-van-de-gemeente-enschede-van-22-juni-2017-is-door-belanghebbende-beroep-aanhangig-gemaakt-bij-de-rechtbank-te-zwolle/
n opstallen gelegen en staande aan de Tollenstraat te Enschede en om de tussen de gemeente Enschede met de advocaten en adviseurs van belanghebbende partijen gewisselde correspondentie boven water te halen o.g.v. algeheel openbaarmakings-en waarheids

Grootte:25,4 kB

Hoe is het gesteld met de cybersecurity bij de Nederlandse rechtspraakinstanties?

https://emls.webnode.nl/news/hoe-is-het-gesteld-met-de-cybersecurity-bij-rechtspraak/
voorkomen? Hoe is dit in andere EU-lidstaatlanden geregeld? Waarom is digitaal procederen in Nederland reeds deels ingevoerd zonder dat Nederland een Grondwettelijk Hof heeft ?   Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden. Homepagina Site map RSS Prin

Grootte:23,3 kB

In Nederland komt een ministerie voor politie en justitie, en een ministerie voor de rechtstaat. Het wachten is echter nog steeds op een grondwettelijk Hof in Nederland.

https://emls.webnode.nl/news/in-nederland-komt-een-ministerie-voor-politie-en-justitie-en-een-ministerie-voor-de-rechtstaat-het-wachten-is-echter-nog-steeds-op-een-grondwettelijk-hof-in-nederland/
ERVICE GROUP In Nederland komt een ministerie voor politie en justitie, en een ministerie voor de rechtstaat. Het wachten is echter nog steeds op een grondwettelijk Hof in Nederland. 11-10-2017 16:49 Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden. Homepagin

Grootte:23,2 kB

Italiaanse verjaringstermijnen in strijd met EU-recht.

https://emls.webnode.nl/news/italiaanse-verjaringstermijnen-in-strijd-met-eu-recht/
ERVICE GROUP Italiaanse verjaringstermijnen in strijd met EU-recht. 02-01-2018 16:49 Betreffende een rekest om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Corte costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) bij beslissin

Grootte:24,9 kB

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

https://emls.webnode.nl/news/europese-commissie-publiceert-ontwerp-brexit-akkoord/
meld, maar niet in detail zijn behandeld. Daarnaast bevat het bepalingen over de overgangsperiode, overeenkomstig de op 29 januari 2018 door de Raad (artikel 50) vastgestelde aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren.   Het ontwerp akkoord bestaat uit

Grootte:25,7 kB

Court beval Wi-Fi uit te schakelen op een school in Florence

https://emls.webnode.nl/news/court-beval-wi-fi-uit-te-schakelen-op-een-school-in-florence/
rence 04-02-2019 16:25 Ten eerste heeft een Italiaanse rechtbank de regering (ministeries van Milieu en Onderwijs) opdracht gegeven een campagne te starten om het publiek te informeren over de gezondheidsrisico's van mobiele en draadloze telefoons. h

Grootte:27,4 kB

Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

https://emls.webnode.nl/news/italiaanse-rechtbank-oordeelt-dat-wifi-uit-moet-vanwege-gezondheid-leerling/
t het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. In maart is er een hoorzitting gepland waarin de vraag voorligt of de uitschakeling van de wifi tijdelijk

Grootte:27,9 kB


Onderdelen 131 - 140 van 152
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>