Doorzoek de website

Nederlandse Rechtspraak in "financieel-zwaar weer". Bepaalt het Nederlandse Ministerie van Justitie de financiële ruimte ?

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-rechtspraak-in-financieel-zwaar-weer-ministerie-van-justitie-bepaalt-de-financiele-ruimte/
r weer". Bepaalt het Nederlandse Ministerie van Justitie de financiële ruimte ? 30-08-2018 08:07 Koopliedenland Nederland heeft nog steeds geen Constitutioneel Hof.  Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden. Homepagina Site map RSS Print   Web

Grootte:23,1 kB

NEDERLAND - De koe uit de wei (Natura-2000) conflicteert met de maatschappelijke vraag in Nederland om meer weidegang. Wat doet de NL-provincie Overijssel nu ?

https://emls.webnode.nl/news/nederland-de-koe-uit-de-wei-natura-2000-conflicteert-met-de-maatschappelijke-vraag-in-nederland-om-meer-weidegang-wat-doet-de-provincie-nu/
g. Wat doet de NL-provincie Overijssel nu ? 04-08-2021 10:03 Heeft Nederland zich zelf in de voet geschoten .......... en waarom heeft Nederland geen Constitutioneel Hof en de overige EU-lidstaatlanden wel ?   Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden

Grootte:23,3 kB

Nederlandse Eerste Kamer stemt in met verruiming van aftapmogelijkheden

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-eerste-kamer-stemt-in-met-verruiming-van-aftapmogelijkheden/
-------------------------------------------------------------------------- Opm. EMLS:   Saillant detail is Nederland als enigste EU-lidstaaland geen Constitutioneel Hof heeft.  Zie o.a.  https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet+&type

Grootte:23,4 kB

NEDERLAND - Is een controlerende- en gelijktijdig uitvoerende macht binnen de Trias Politica niet in strijd met de Grondwet?

https://emls.webnode.nl/news/nederland-is-een-controlerende-en-gelijktijdig-uitvoerende-macht-binnen-de-trias-politica-niet-in-strijd-met-de-grondwet/
21 11:02 Drie Tweede Kamerleden zijn deze week geïnstalleerd in het Nederlandse kabinet doch zij zijn tegelijkertijd Tweede Kamerlid.  Als men geen Constitutioneel heeft kan je ook niet worden teruggefloten. Tja .......... Terug © 2013 Alle rechte

Grootte:23,7 kB

Dossier digitaal procederen // Hoe zijn de thuiswerkplekken bij de Rechterlijke Macht beveiligd ? Alles aan 1 draadje ?

https://emls.webnode.nl/news/dossier-digitaal-procederen-hoe-zijn-de-thuiswerkplekken-bij-de-rechterlijke-macht-beveiligd-alles-aan-1-draadje/
.v.m. de coronacrisis thuiswerkt, wordt de rechtsvraag hoe de beveiliging van die thuiswerkplekken wordt gegarandeerd belangrijk o.a. ook omdat  een Constitutioneel Hof  ontbreekt. Binnenkort meer hierover op deze site.  Wordt vervolgd...........

Grootte:23,3 kB

NEDERLAND - 11 Dekens moeten 18.000 advocaten en hun kantoren in de gaten houden en gelijktijdig is de Deken zelf ook advocaat en vaak ook curator.

https://emls.webnode.nl/news/nederland-11-dekens-moeten-18-000-advocaten-en-hun-kantoren-in-de-gaten-houden-en-gelijktijdig-is-de-deken-zelf-ook-advocaat-en-vaak-ook-curator/
zelf ook advocaat en vaak ook curator. 02-09-2021 09:39 Wat vindt het buitenland over het toezicht op de advocatuur in een land dat zelfs geen eigen Constitutioneel Hof heeft ?  Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden. Homepagina Site map RSS Print

Grootte:23,5 kB

Ontslagvergoeding heeft wrange gevolgen voor huurder.

https://emls.webnode.nl/news/ontslagvergoeding-heeft-wrange-gevolgen-voor-huurder/
en.   Bron : Woonbond.NL https://www.woonbond.nl/nieuws/ontslagvergoeding-heeft-wrange-gevolgen-huurders     Opm EMLS: Helaas heeft Nederland geen Constitutioneel Hof.     ================================= EMLS Utrecht / Haaksbergen, 14 septembe

Grootte:23,4 kB

Dreigt Nederlandse Pro-Deo Advocatuur ten onder te gaan aan slechte vergoedingen vanuit de Nederlandse overheid ?

https://emls.webnode.nl/news/pro-deo-advocatuur-ten-onder-aan-slechte-vergoedingen/
oren die goed voor zich zelf zorgen en van de Balkenende-norm een lachertje maken. Zie  https://www.ftm.nl  . Het wordt hoog tijd dat Nederland een Constitutioneel Hof binnen haar eigen landsgrenzen krijgt.    ===========================  EMLS U

Grootte:23,3 kB

Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland.

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-via-blockchain-respectievelijk-de-private-key-ook-een-brug-te-ver-in-nederland/
cederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland. 14-08-2017 08:35 Des temeer nu daarnaast Nederland geen eigen Constitutioneel Hof heeft en artikel 120 Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters aan banden leg

Grootte:23,2 kB

In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat tegelijk in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. Conflicteert dat met art 47 Europese Handvest?

https://emls.webnode.nl/news/in-eu-lidstaat-nederland-is-het-nog-mogelijk-dat-een-advocaat-in-verschillende-hoedanigheden-kan-mag-optreden/
zicht Orde van Advocaten, als mediator als advocatentuchtrechter en als lid van een gemeentelijke Awb-Bezwaarschriftencommissie. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-lidstaatlanden wel.  Lees meer op EMLS-nieuws.  Terug © 2013 A

Grootte:23,4 kB


Onderdelen 31 - 40 van 94
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>