Doorzoek de website

Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland.

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-via-blockchain-respectievelijk-de-private-key-ook-een-brug-te-ver-in-nederland/
cederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland. 14-08-2017 08:35 Des temeer nu daarnaast Nederland geen eigen Constitutioneel Hof heeft en artikel 120 Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters aan banden leg

Grootte:23,2 kB

In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat tegelijk in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. Conflicteert dat met art 47 Europese Handvest?

https://emls.webnode.nl/news/in-eu-lidstaat-nederland-is-het-nog-mogelijk-dat-een-advocaat-in-verschillende-hoedanigheden-kan-mag-optreden/
zicht Orde van Advocaten, als mediator als advocatentuchtrechter en als lid van een gemeentelijke Awb-Bezwaarschriftencommissie. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-lidstaatlanden wel.  Lees meer op EMLS-nieuws.  Terug © 2013 A

Grootte:23,4 kB

Geen bevel tot vervolging van tabaksproducenten

https://emls.webnode.nl/news/geen-bevel-tot-vervolging-van-tabaksproducenten/
://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3334   .................... Opm. EMLS Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel hof . https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel&type=2     ============

Grootte:25,7 kB

Hoe is het met rechtseenheid in het bestuursrecht gesteld in Nederland afgezet tegen de rechtseenheid binnen het EU-recht.

https://emls.webnode.nl/news/hoe-is-het-met-rechtseenheid-in-het-bestuursrecht-gesteld-in-nederland-afgezet-tegen-de-rechtseenheid-binnen-het-eu-recht/
andse wet mag niet door de Nederlandse rechters worden getoetst aan de Nederlandse grondwet. (art. 120). Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof. Wat zijn de zeer nadelige consequenties voor Nederlanders om hun recht te halen

Grootte:23,5 kB

Twentse oud-advocaten voorwaardelijk geschorst door Raad van Discipline. Is art. 11a advocatenwet strijdig met Nederlandse Grondwet ?

https://emls.webnode.nl/news/twentse-oud-advocaten-voorwaardelijk-geschorst-door-raad-van-discipline/
wet door de rechter verboden door de Eerste en Tweede Kamer. Justitiabelen in casu de twee Twentse oud-advocaten  kunnen dit niet voorleggen aan het Constitutioneel Hof om dat Nederland het enige EU-lidstaatland binnen de Europese Unie is dat geen C

Grootte:25,7 kB

Enkele honderden Nederlandse advocaten hebben vandaag gedemonstreerd tegen de plannen voor bezuinigingen op de rechtsbijstand.

https://emls.webnode.nl/news/enkele-honderden-nederlandse-advocaten-hebben-vandaag-gedemonstreerd-tegen-de-plannen-voor-bezuinigingen-op-de-rechtsbijstand/
De Wet die dit regelt mag niet door de Nederlandse rechter worden getoetst. Dat bepaalt artikel 120 van de Nederlandse Grondwet. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-Lidstaatlanden wel.   ==============================   EMLS Ut

Grootte:23,7 kB

Twentse Deken-gate zaak sleept zich al vanaf 2006 voort. Planschade ingevolge art. 49 van de destijds geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening.

https://emls.webnode.nl/news/twentse-deken-gate-zaak-sleept-zich-al-vanaf-2006-voort-planschade-ingevolge-art-49-van-de-destijds-geldende-wet-op-de-ruimtelijke-ordening/
wet door de rechter verboden door de Eerste en Tweede Kamer. Justitiabelen in casu de twee Twentse oud-advocaten  kunnen dit niet voorleggen aan het Constitutioneel Hof om dat Nederland het enige EU-lidstaatland binnen de Europese Unie is dat geen C

Grootte:25,6 kB

Blog

https://emls.webnode.nl/blog/
riek digitaal procederen), 10-08-2017 10:13 Digitaal procederen en digidwang 04-08-2017 11:16 Artikel 120 grondwet 07-03-2014 15:05 Invoering van een Constitutioneel Hof trekt Nederland uit het moeras. Digitale gatenkaas. 04-09-2013 15:38 Is het gebr

Grootte:24,6 kB

In Nederland valt E-mail en SMS pas onder briefgeheim als art. 13 Grondwet is aangepast.

https://emls.webnode.nl/news/in-nederland-valt-e-mail-en-sms-pas-onder-briefgeheim-als-art-13-grondwet-is-aangepast/
politiek eindelijk begrijpt dat de Nederlandse Grondwet in juridische zin dient te worden gemoderniseerd. Ook hier wreekt zich het ontbreken van een Constitutioneel Hof in Nederland en het toetsingsverbod vervat in art.120 Nederlandse Grondwet. De t

Grootte:25,8 kB


Onderdelen 31 - 40 van 79
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>