Doorzoek de website

NEDERLAND - Is een controlerende- en gelijktijdig uitvoerende macht binnen de Trias Politica niet in strijd met de Grondwet?

https://emls.webnode.nl/news/nederland-is-een-controlerende-en-gelijktijdig-uitvoerende-macht-binnen-de-trias-politica-niet-in-strijd-met-de-grondwet/
21 11:02 Drie Tweede Kamerleden zijn deze week geïnstalleerd in het Nederlandse kabinet doch zij zijn tegelijkertijd Tweede Kamerlid.  Als men geen Constitutioneel heeft kan je ook niet worden teruggefloten. Tja .......... Terug © 2013 Alle rechte

Grootte:23,7 kB

Dossier digitaal procederen // Hoe zijn de thuiswerkplekken bij de Rechterlijke Macht beveiligd ? Alles aan 1 draadje ?

https://emls.webnode.nl/news/dossier-digitaal-procederen-hoe-zijn-de-thuiswerkplekken-bij-de-rechterlijke-macht-beveiligd-alles-aan-1-draadje/
.v.m. de coronacrisis thuiswerkt, wordt de rechtsvraag hoe de beveiliging van die thuiswerkplekken wordt gegarandeerd belangrijk o.a. ook omdat  een Constitutioneel Hof  ontbreekt. Binnenkort meer hierover op deze site.  Wordt vervolgd...........

Grootte:23,3 kB

NEDERLAND - 11 Dekens moeten 18.000 advocaten en hun kantoren in de gaten houden en gelijktijdig is de Deken zelf ook advocaat en vaak ook curator.

https://emls.webnode.nl/news/nederland-11-dekens-moeten-18-000-advocaten-en-hun-kantoren-in-de-gaten-houden-en-gelijktijdig-is-de-deken-zelf-ook-advocaat-en-vaak-ook-curator/
zelf ook advocaat en vaak ook curator. 02-09-2021 09:39 Wat vindt het buitenland over het toezicht op de advocatuur in een land dat zelfs geen eigen Constitutioneel Hof heeft ?  Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden. Homepagina Site map RSS Print

Grootte:23,5 kB

Ontslagvergoeding heeft wrange gevolgen voor huurder.

https://emls.webnode.nl/news/ontslagvergoeding-heeft-wrange-gevolgen-voor-huurder/
en.   Bron : Woonbond.NL https://www.woonbond.nl/nieuws/ontslagvergoeding-heeft-wrange-gevolgen-huurders     Opm EMLS: Helaas heeft Nederland geen Constitutioneel Hof.     ================================= EMLS Utrecht / Haaksbergen, 14 septembe

Grootte:23,4 kB

Dreigt Nederlandse Pro-Deo Advocatuur ten onder te gaan aan slechte vergoedingen vanuit de Nederlandse overheid ?

https://emls.webnode.nl/news/pro-deo-advocatuur-ten-onder-aan-slechte-vergoedingen/
oren die goed voor zich zelf zorgen en van de Balkenende-norm een lachertje maken. Zie  https://www.ftm.nl  . Het wordt hoog tijd dat Nederland een Constitutioneel Hof binnen haar eigen landsgrenzen krijgt.    ===========================  EMLS U

Grootte:23,3 kB

Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland.

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-via-blockchain-respectievelijk-de-private-key-ook-een-brug-te-ver-in-nederland/
cederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland. 14-08-2017 08:35 Des temeer nu daarnaast Nederland geen eigen Constitutioneel Hof heeft en artikel 120 Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters aan banden leg

Grootte:23,2 kB

In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat tegelijk in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. Conflicteert dat met art 47 Europese Handvest?

https://emls.webnode.nl/news/in-eu-lidstaat-nederland-is-het-nog-mogelijk-dat-een-advocaat-in-verschillende-hoedanigheden-kan-mag-optreden/
zicht Orde van Advocaten, als mediator als advocatentuchtrechter en als lid van een gemeentelijke Awb-Bezwaarschriftencommissie. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-lidstaatlanden wel.  Lees meer op EMLS-nieuws.  Terug © 2013 A

Grootte:23,4 kB

Geen bevel tot vervolging van tabaksproducenten

https://emls.webnode.nl/news/geen-bevel-tot-vervolging-van-tabaksproducenten/
://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3334   .................... Opm. EMLS Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel hof . https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel&type=2     ============

Grootte:25,7 kB

Hoe is het met rechtseenheid in het bestuursrecht gesteld in Nederland afgezet tegen de rechtseenheid binnen het EU-recht.

https://emls.webnode.nl/news/hoe-is-het-met-rechtseenheid-in-het-bestuursrecht-gesteld-in-nederland-afgezet-tegen-de-rechtseenheid-binnen-het-eu-recht/
andse wet mag niet door de Nederlandse rechters worden getoetst aan de Nederlandse grondwet. (art. 120). Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof. Wat zijn de zeer nadelige consequenties voor Nederlanders om hun recht te halen

Grootte:23,5 kB

Twentse oud-advocaten voorwaardelijk geschorst door Raad van Discipline. Is art. 11a advocatenwet strijdig met Nederlandse Grondwet ?

https://emls.webnode.nl/news/twentse-oud-advocaten-voorwaardelijk-geschorst-door-raad-van-discipline/
wet door de rechter verboden door de Eerste en Tweede Kamer. Justitiabelen in casu de twee Twentse oud-advocaten  kunnen dit niet voorleggen aan het Constitutioneel Hof om dat Nederland het enige EU-lidstaatland binnen de Europese Unie is dat geen C

Grootte:25,7 kB


Onderdelen 31 - 40 van 87
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>