Doorzoek de website

De vast gestelde omgevingswet gaat er waarschijnlijk niet komen mede gelet op het ontbreken van een Constitutioneel Hof en de art. 120 grondwet problematiek.

https://emls.webnode.nl/news/de-nog-vast-te-stellen-omgevingswet-gaat-er-waarschijnlijk-niet-komen/
TERAL LAW SERVICE GROUP De vast gestelde omgevingswet gaat er waarschijnlijk niet komen mede gelet op het ontbreken van een Constitutioneel Hof en de art. 120 grondwet problematiek. 26-01-2018 12:59 Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer en in 2016 de

Grootte:26,3 kB

NEDERLAND GROEIT TOE NAAR EEN CONSTITUTIONEEL HOF’

https://emls.webnode.nl/news/nederland102/
NL https://www.mr-online.nl/nederland-groeit-toe-naar-een-constitutioneel-hof/   Opm. EMLS Groeit Nederland toe naar een Constitutioneel Hof ? Zie daartoe o.a.  https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel+hof&type=2       Terug © 2013

Grootte:23,5 kB

Nederlandse Eerste Kamer stemt in met verruiming van aftapmogelijkheden

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-eerste-kamer-stemt-in-met-verruiming-van-aftapmogelijkheden/
m. EMLS:   Saillant detail is Nederland als enigste EU-lidstaaland geen Constitutioneel Hof heeft.  Zie o.a.  https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet+&type=2   ===========================  EMLS Utrecht / Haaksbergen, 12 juli 2017

Grootte:23,4 kB

Digitaal procederen lijkt een brug te ver. Stop er mee nu het nog kan ! Doe gelijk art 80a RO in de ban en pas de Grondwet aan. (verwijder art 120) .

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-lijkt-een-brug-te-ver-stop-er-mee-nu-het-nog-kan-doe-gelijk-art-80a-ro-in-de-ban-en-pas-de-grondwet-verwijder-art-120/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Digitaal procederen lijkt een brug te ver. Stop er mee nu het nog kan ! Doe gelijk art 80a RO in de ban en pas de Grondwet aan. (verwijder art 120) . 07-09-2015 15:42 Naar verluid zou er op de conferentie

Grootte:27,5 kB

Dossier Art. 120 Grondwet // "Grondewet zo dood als een pier"

https://emls.webnode.nl/news/grondewet-zo-dood-als-een-pier/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossier Art. 120 Grondwet // "Grondewet zo dood als een pier" 21-04-2015 15:48 In Nederland vinden we dat wij alles zo goed doen. Maar rechtsstatelijk gezien is dat helemaal niet zo.” Afgelope

Grootte:30 kB

Voldoet bij afwezigheid van een Constitutioneel Hof de advocatentuchtrechtspraak door Raden en Hof van Discipline waaronder o.a. Voorzittersbeslissingen aan het Europees recht ?

https://emls.webnode.nl/news/voldoet-bij-afwezigheid-van-een-constitutieoneel-hof-de-nederlandse-advocatentuchtrechtspraak-door-raden-en-hof-van-discipline-waaronder-o-a-voorzitterssbeslissingen-aan-het-europees-recht/
el Hof kan in Nederland de Nederlandse advocatentuchtrechtspraak door Raden en Hof van Discipline waaronder o.a. Voorzitterssbeslissingen niet aan de grondwet worden getoetst? Gelet op de dubbele functies en het rechter-plaatsvervangerschap door advo

Grootte:23,6 kB

Hoe is het met rechtseenheid in het bestuursrecht gesteld in Nederland afgezet tegen de rechtseenheid binnen het EU-recht.

https://emls.webnode.nl/news/hoe-is-het-met-rechtseenheid-in-het-bestuursrecht-gesteld-in-nederland-afgezet-tegen-de-rechtseenheid-binnen-het-eu-recht/
n het EU-recht. 27-08-2015 11:38 De toepasselijke Nederlandse wet mag niet door de Nederlandse rechters worden getoetst aan de Nederlandse grondwet. (art. 120). Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof. Wat zijn de zeer nadeli

Grootte:23,5 kB

Vuurwerkramp // De Nederlandse Hinderwet verviel in 1993 en maakte plaats voor Wet Milieubeheer. Werden toen ook de gemeentelijke verordeningen en de daaronder vallende discretionaire handhavingsbevoegdheden omgezet in wettelijke handhavingsplichten?

https://emls.webnode.nl/news/hinderwet-vervalt-in-1993-en-maakt-plaats-voor-wet-milieubeheer/
re handhavingsbevoegdheden omgezet in wettelijke handhavingsplichten? 24-01-2020 17:03 Zo neen, dan struikelt men in Nederland ook in deze casus over artikel 120 grondwet die Nederlandse rechters niet toestaat om de toepasselijk wet zelf te toetsen (

Grootte:23,2 kB

Enkele honderden Nederlandse advocaten hebben vandaag gedemonstreerd tegen de plannen voor bezuinigingen op de rechtsbijstand.

https://emls.webnode.nl/news/enkele-honderden-nederlandse-advocaten-hebben-vandaag-gedemonstreerd-tegen-de-plannen-voor-bezuinigingen-op-de-rechtsbijstand/
jn een reactie op de hervormingsplannen van hun minister van rechtsbescherming en raakt de gefinancierde rechtsbijstand. Een zo wint in Nederland de partij met de grootste portemonnee. De Wet die dit regelt mag niet door de Nederlandse rechter worden

Grootte:23,7 kB


Onderdelen 51 - 60 van 152
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>