Doorzoek de website

Nederlandse Staat heeft hoger beroep tegen Urgenda verloren moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen aldus het Gerechtshof Den Haag

https://emls.webnode.nl/news/https-uitspraken-rechtspraak-nl-inziendocument-id-ecli-nl-ghdha-2018-2591/
op de stoel van de Nederlandse wetgever (Eerste en Tweede kamer)  gaan zitten.  Dat kan want Nederland heeft weliswaar als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof maar heeft wel het  EVRM geratificeerd. De jurisprudentie stelt dat de maatrege

Grootte:25 kB

Dossier Vuurwerkramp // ( Up Date -3 ) Finale afwikkeling Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000 als agendapunt 20 jaar ongekend onrecht op de formatie-tafel.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-finale-afwikkeling-enschedese-als-agendapunt-op-de-formatie-tafel/
rnaast vraagt de rechtspraktijk aandacht voor de (sociale) advocatuur en de rechtelijke toetsing aan de grondwet. Tot slot doet BAWA de oproep om een Constitutioneel Hof op te richten.   Onderwerp: Finale Afwikkeling Enschedese vuurwerkramp Brief: V

Grootte:26,6 kB

Nederlandse rechters waarschuwen het Nederlands parlement voor kwaliteitsverlies van de rechtspraak.

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-rechters-waarschuwen-het-nederlands-parlement-voor-kwaliteitsverlies-van-de-rechtspraak/
etsen omdat art. 120 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters dat verbied. Nederland is (op Finland na) het enigste land in de EU dat geen Constitutioneel Hof heeft.   De ontwikkelingen in Nederland worden ook buiten de Nederlandse landsg

Grootte:25,5 kB

Mr. Frits Bakker, Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak : Laat rechters wetten toetsen aan Grondwet.

https://emls.webnode.nl/news/voorzitter-van-de-raad-voor-de-rechtspraak-frits-bakker-laat-rechters-wetten-toetsen-aan-grondwet/
==================  Opm. EMLS EMLS verkondigt dat standpunt reeds jaren ! Zaken zo als o.a. de Enschedese vuurwerkramp  tonen de noodzaak van een  Constitutioneel Hof aan. Zie o.a.:  https://ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/docume

Grootte:26,8 kB


Onderdelen 61 - 70 van 88
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>