Doorzoek de website

Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker start advocatentuchtrechtelijk herzienings-proefproces

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rudi-bakker-start-advocatentuchtrechtelijk-herzienings-proefproces/
ondwet heeft de Nederlandse Wetgever de Nederlandse rechters een zogeheten toetsingsverbod opgelegd. Nederland heeft als enigste EU-Lidstaatland geen Constitutioneel Hof. De Nederlandse advocatuur maakt zich hier niet druk over. Het is gunstig voor h

Grootte:39,7 kB

Er komt een Algemene Bepaling in de Grondwet die duidelijk maakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. ( Annotatie EMLS )

https://emls.webnode.nl/news/er-komt-een-algemene-bepaling-in-de-grondwet-die-duidelijk-maakt-dat-nederland-een-democratische-rechtsstaat-is-/
et.   De democratie en de rechtsstaat liggen als kernbeginselen tezamen met de grondrechten ten grondslag aan onze Grondwet. Zij zijn gerijpt in een constitutioneel bestel dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en in de Grondwet op samenha

Grootte:32,8 kB

Partijdige rechtspraak

https://emls.webnode.nl/news/partijdige-rechtspraak/
t de rechterlijke macht. Nederland kent momenteel dus geen constitutionele toetsing door de rechter. Nederland heeft als enigste EU-lidstaatland geen Constitutioneel Hof.   Zie o.a. : https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2  

Grootte:40 kB

Up-Date Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker leidt advocatentuchtrechtelijk procedure(s) bij de Verzoekschriftencommissie van de Nederlandse Wetgever in.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp58/
speelt in deze zaak ligt het in de rede voor uw Hof om pre-judiciële vragen (*) te stellen o.a. omdat Bakker zijn zaken, ook deze zaak niet, aan een Constitutioneel Hof kan voorleggen en het Nederlandse advocatentuchtrechtstelsel en het toezicht daa

Grootte:48 kB


Onderdelen 81 - 87 van 87
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9