Nieuws

In 2016 werden in EU-lidstaat Nederland 511000 strafrechtelijke aangiftes van de 930000 aangiftes niet in behandeling genomen en verdwijnen in de prullenbak

22-07-2017 08:26
De vraag is niet gaan de gedupeerde Nederlandse EU-burgers de Staat der Nederlanden in rechte betrekken, maar wanneer ?  Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak (RvR) die is opgericht in 2002  om te dienen als onafhankelijke buffer tussen de gerechten en...

Vuurwerkramp ! Waarheidsvinding anno 2017 ? Nederland heeft geen Grondwettelijk Hof en mist daardoor een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de Nederlandse grondwettelijkheid van de wetten of andere wets-krachtige normen en verdragen.

21-07-2017 16:32
Naam advocaat moet openbaar worden gemaakt.  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed 23 juni 2017 uitspraak t.a.v. het anonimiseren van namen van ambtenaren en anderen die voorkwamen in het kritische Biz-rapport van Politie Gelderland-Midden van 25 augustus 2004. Het rapport...

Klem in zorgsysteem .Vooral mensen met complexe zorgvraag lopen vast in lokettendoolhol.

21-07-2017 08:37
Vooral mensen met een complexe zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip als ze passende zorg zoeken. Uit een inventarisatie van klachten blijkt dat zorgvragers last hebben van te veel bureaucratie, lange wachttijden en minder voorzieningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim dertigduizend...

Europese koepel van Raden voor de rechtspraak, is ontsteld over het feit dat beide Kamers van het Poolse parlement hebben ingestemd met wetsvoorstellen die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht inperken.

20-07-2017 17:37
Het eerste wetsvoorstel dat door het Poolse parlement is aangenomen, geeft de politiek een grote rol in de selectie en benoeming van de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak. Door het tweede wetsvoorstel krijgt de minister van Justitie van Polen de volmacht presidenten van rechtbanken te...

Ministerie van Veiligheid en Justitie komt met open internetconsultatie Wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik.

20-07-2017 11:14
De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast...

Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is goedgekeurd door de Nederlandse ministerraad.

19-07-2017 12:27
Voor de inrichting van de NCC is een wetswijziging nodig, onder meer om het mogelijk te maken om in het Engels uitspraak te doen. Naar verluid is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De NCC, een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, wordt...

Advies Afdeling Advisering Raad van State inzake het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag (BVEI) betreffende de intellectuele eigendom merken, tekeningen en modellen

18-07-2017 08:37
Het advies onder No. W15.17.0051/IV werd op  12 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant    Bij Kabinetsmissive van 22 februari 2017, no.2017000316, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, bij de...

Procesreglement met richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

17-07-2017 08:32
Procesreglement Bestuursrecht 2017 is op 12 juni 2017 in werking getreden. Het reglement is als modelreglement vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB), het Landelijk Overleg Vakinhoud Belastingrechtrechtspraak (Gerechtshoven) (LOVBel), de Afdeling bestuursrechtspraak...

In Nederland valt E-mail en SMS pas onder briefgeheim als art. 13 Grondwet is aangepast.

14-07-2017 16:27
E-mail is in onze tijd niet meer weg te denken. Toch was er tot voor kort nog onduidelijkheid over de vertrouwelijkheid van telecommunicatie. Hier komt nu verandering in. De Staten-Generaal gaat artikel 13 van de Grondwet zo aanpassen dat ook voor deze vorm van communicatie het briefgeheim...

Vandaag heeft de Nederlandse Raad van State (Afdeling bestuurs-rechtspraak) in een persbericht gemeld dat aan de Staatsraad Advocaat-Generaal om conclusie is gevraagd over exceptieve toetsing van regelgeving.

14-07-2017 10:25
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over exceptieve toetsing van regelgeving. Dit onderwerp speelt een rol in diverse bestuursrechtelijke zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak als...
<< 175 | 176 | 177 | 178 | 179 >>