Nieuws

Pleitnota van mr. Geert-Jan Knoops gehackt of gelekt ?

17-03-2016 23:25
Pleitnota gehackt of gelekt!  Zie ook de artikelen digitaal procederen een historische vergissing, wie draait er aan de knoppen, het digitale haakje en de digitale gatenkaas op deze website . Klik op...

Nederlandse rechters waarschuwen het Nederlands parlement voor kwaliteitsverlies van de rechtspraak.

08-03-2016 12:09
Het in 2012 afgesloten  Nederlandse regeerakkoord meldt dat de Nederlandse  rechtspraak van de drie hoogste bestuursrechters (3 instanties) zijnde de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, moet worden samengevoegd. Zie o.a. :...

Kan een Deken van de lokale orde van adovocaten aansprakelijk worden gesteld bij falend toezicht als toezichthouder(s) bij wanbeleid van bestuurders van praktijkvennootschappen (advocaten BV enz. ?

07-03-2016 08:31
Kan falend toezicht court-fixing in de hand werken ?  Binnenkort hierover meer op deze website .      Utrecht /Haaksbergen, 7 maart 2016 

Openbare hoorzitting 15 maart 2016 in Enschedese vuurwerkrampzaak n.a.v ingediend rekest waarbij de reclamant wijst op de vigerende bij wet geregelde transparantieverplichting.

05-03-2016 12:09
De raadsman van verzoeker diende op 25 maart 2015 het rekest bij het dagelijks bestuur van de gemeente Enschede in strekkende tot afgifte van stukken verband houdende met de ramp die op 13 mei 2000 plaatsvond.   Op verzoek van de gemeente werd op 5 mei 2015 door de raadsman een nadere duiding...

Digitaal onderzoek bij de Nationale Politie

04-03-2016 17:05
Eind 2012 is door de  minister van Veiligheid en Justitie het Realisatieplan Nationale Politie vastgesteld. Het plan beschrijft de vorming van de Nationale Politie.  Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke...

Eerste Kamer aanvaardt initiatiefwetsvoorstel en novelle Huis voor klokkenluiders !

01-03-2016 18:01
De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 maart 2016 aan het einde van de derde termijn van het debat over het initiatiefwetsvoorstel en de novelle voor het Huis voor klokkenluiders aanvaard. 66 senatoren stemden voor de beide wetsvoorstellen, 9 senatoren waren afwezig. Tijdens het debat werden door senator...

Wel een Netherlands Commercial Court (NCC) maar geen Constitutioneel Hof .

27-02-2016 08:40

Digitaal procederen ? Malware attack at Pima County's Arizona Superior Court. Wie draait er aan de digitale knoppen van de Nederlandse rechtbanken.?

26-02-2016 09:08
The Arizona Superior Court in Pima County’s data systems experienced a malware attack by individuals who were attempting to seize court personnel data for the purpose of obtaining a ransom payment. Commonly referred to as ransomware, a program was introduced to the Court’s network via a...

Rechters van de Centrale Raad van Beroep slaan alarm over kabinetsplannen voor opheffing van de raad.

26-02-2016 07:01
In een ingezonden brief in de Volkskrant schrijven ze dat de opheffing leidt tot verwatering van kwaliteit, vernietiging van kennis en hogere kosten voor burgers en bestuursorganen.   De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid en...

Regels gerechtsdeurwaarders aangescherpt.

18-02-2016 10:12
<< 294 | 295 | 296 | 297 | 298 >>