Nieuws

Dossier digitaal procederen // 1.2 miljard namen, inloggegevens en e-mailadressen liggen op straat !

07-08-2014 14:12
Computerhackers zijn in staat op grote schaal bankrekeningen te plunderen, gegevens van bedrijven, instellingen en particulieren te verkrijgen. De kennis en de gebruikte inbraak-technologie van de hackers worden steeds slimmer.   In de eerste week van augustus 2014 werd bekend dat een...

Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam

18-07-2014 15:29
Een Nederlandse advocaat vroeg via EMLS met een beroep op de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om stukken waaruit de vergoedingen blijken die de Leden van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam incluis de Deken hebben ontvangen over de afgelopen...

Er komt een Algemene Bepaling in de Grondwet die duidelijk maakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. ( Annotatie EMLS )

30-06-2014 13:10
Er komt een algemene bepaling in de Grondwet waarin duidelijk wordt gemaakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Dat heeft de Nederlandse ministerraad op vrijdag 27 juni 2014 besloten.   De Grondwet krijgt een algemene bepaling die uitdrukt dat Nederland een democratische...

TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR DREIGT TE FALEN

20-06-2014 19:11
Onder bovenstaande  titel heeft de Rotterdamse stichting KKO die de belangen behartigt van de advocaten die werken in de kleine kantoren onderstaand persbericht doen laten uitgaan.   Op 8 april 2014 is het wetsvoorstel wet positie en toezicht advocatuur aangenomen door de Tweede Kamer. Op...

Nederlandse Orde van Advocaten of Nederlandse Pikorde ?

05-06-2014 18:28
De bekende advocaat en voormalig luchtnacht kapitein Meindert S.  voert reeds dertig jaar een juridische strijd tegen de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands bodem. Hij wordt op handen gedragen door zijn clientèle waaronder vredesactivisten.   Bij Nederlands hoogste rechtscollege de...

Juridische perikelen Vuurwerkramp-Enschede ( annotatie - 1 )

01-05-2014 16:21
Een inwoner uit Rijssen heeft o.g.v. de wob en archiefwet om openbaarmaking van het VerEsal-rapport (vuurwerkramponderzoek) gevraagd aan de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie. Na het  doorlopen van de Awb-bezwarenprocedure en het instellen van beroep bij de Rechtbank-Overijssel...

Dossier Vuurwerkramp // Rechter Raad van State gewraakt in zaak Jan Paalman over vuurwerkramp

27-03-2014 17:39
De advocaat van oud-rechercheur Jan Paalman uit Rijssen heeft vandaag een rechter van de Raad van State gewraakt. De gewraakte rechter behandelt een zaak waarin Paalman openbaarmaking eist van een onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp. Volgens de raadsman kan die rechter niet onpartijdig zijn,...

Dossier Vuurwerkramp // Rechtbank Overijssel te Zwolle Rolno: 13 / 2257 Openbaarmaking rapport Daslook (Daslookrapport)

21-02-2014 16:26
Zie voor de uitspraak : https://devuurwerkramp.nl/brondocumenten/wob/uitspraak_20_02_2014_daslook.pdf

Dossier art 120 Grondwet // Nederland mist Constitutioneel Hof

25-01-2014 21:39
Organisaties als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn allemaal in EU-lidstaat Nederland  gevestigd.   Echter Nederland heeft t.b.v. haar eigen bevolking geen Constitutioneel...

Dossier alees aan 1 draadje // Telecomgegevens voor opsporing eenvoudig te manipuleren.

24-01-2014 07:15
De administratie van telecomaanbieders blijkt eenvoudig te manipuleren. Strafrechtadvocaten vrezen dat inlichtingendiensten en opsporingsinstanties op het verkeerde been worden gezet.  Bron: ...
<< 295 | 296 | 297 | 298 | 299 >>