Nieuws

Voor de klokkenluider wordt 2016 het jaar van de waarheid !

12-01-2016 09:07
Hoe lang blijft de klokkenluider vooral een tragische figuur die persoonlijk nadeel ondervindt van het doen van een melding? Voor klokkenluiders in Nederland wordt dit jaar het jaar van de waarheid. Aan instroom van meldingen is geen gebrek. Het waren werknemers bij Nederlandse bedrijven en...

Is in het strafrechtelijk onderzoek van de vuurwerkramp-zaak opzettelijk de rechterlijke macht misleid ?

11-01-2016 09:29
De meervoudige kamer sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel te Zwolle behandelde in de zitting van 7 januari 2016 de door dhr. R.J. Bakker uit Enschede aangespannen beroepszaak wegens de weigering van de korpschef nationale politie om het volledige BIZ-rapport politie Gelderland Midden...

Is de Haaksbergse - Zwolse variant Rood voor Rood met gesloten portemonnee + provinciale verplaatsingsregeling intensieve veehouderijen ( VIV ) ontoelaatbare staatssteun?

04-01-2016 10:17
De meervoudige kamer van de rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) deed in een bijzaak ( inzet 1 ton wegens beweerdelijke vertragingsschade ) op 14 oktober 2015 uitspraak en legde de "bal" in het midden. Te verwachten valt dat beide partijen ( in casu zijn beiden de meest gerede...

Pleidooi voor parlementaire enquête naar vuurwerkramp in 2016

01-01-2016 09:23

In Enschedese vuurwerkramp wordt verzocht om toepassing van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering

28-12-2015 10:06
In de Enschedese vuurwerkrampzaak werd de openbaarmakingszaak ingevolge de wob rechtens verdeeld over twee bestuursorganen. Het onderdeel BIZ-rapport Politiekorps Gelderland Midden d.d. 25 augustus 2004 valt onder bestuurlijke verantwoording van de Korpschef van de Natiomale Politie en...

Wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsinvloed van de mobiele communicatie, in de wurggreep van industrie en politiek.

24-12-2015 17:47
Gepubliceerd op 20.10.2015, vertaald 2.11.2015 door P.N.   Een lezing van prof. dr. Franz Adlkofer bij gelegenheid van de 9e Open Academie in Gelsenkirchen (D) op 1.10.2015   Gepubliceerd door Gigaherz.ch op...

Vuurwerkramp en Waarheidsvinding !

16-12-2015 12:05
Na de verdaging van 2 december 2015 heeft de Rechtbank Overijssel partijen laten weten dat het beroep zal worden behandeld ten overstaan van een Meervoudige Kamer ter rechtszitting van 7 januari 2016. De Korpschef van de Nationale Politie laat zich in deze procedure bijstaan door een advocaat van...

CONCEPT-RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE BEPAALDE ASPECTEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR DE LEVERING VAN DIGITALE INHOUD.

09-12-2015 19:17
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement (EP) en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Lees het voorstel van 9 december 2015 op :...

Politieke doofpot versus waarheidsvinding ! Het 431 pagina,s tellende rapport van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking van de Commissie Oosting

09-12-2015 15:20
Waarheidsvinding, een klokkenluider en een schikkingsovereenkomst uit 2000 niet behapbaar voor Minister en Staatssecretaris van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Vernietigde de Voorzitter van de Tweede Kamer de anonieme brief d.d. 10 november 2014 afkomstig van een...

Waarom schreef de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer over het beroepsgeheim en verschoningsrecht van Nederlandee advocaten?

01-12-2015 15:48
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag   Datum 24 november 2015 Onderwerp Beroepsgeheim en verschoningsrecht   In het algemeen overleg op 8 april 2015 over de rijksbrede aanpak van fraude en in mijn brief van 30 juli 20151 heb ik toegezegd...
<< 304 | 305 | 306 | 307 | 308 >>