Doorzoek de website

Dossier Vuurwerkramp Enschede, dossier Toeslagenwet, dossier Groningen gas, dossier Klimaat en andere dossiers enzovoort , enzovoort...

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkrmp/
ier Toeslagenwet, dossier Groningen gas, dossier Klimaat en andere dossiers enzovoort , enzovoort... 19-11-2021 17:06 Gaat Nederland nu eindelijk een Constitutioneel Hof optuigen om te voorzien in een betere spreiding van staatsmacht en het vullen va

Grootte:23,4 kB

Digitaal procederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland.

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-via-blockchain-respectievelijk-de-private-key-ook-een-brug-te-ver-in-nederland/
cederen via blockchain respectievelijk de private key ook een brug te ver in Nederland. 14-08-2017 08:35 Des temeer nu daarnaast Nederland geen eigen Constitutioneel Hof heeft en artikel 120 Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters aan banden leg

Grootte:23,3 kB

Rechtbank Overijssel wijst verzoek om voorlopige voorziening tegen deken in KG af.

https://emls.webnode.nl/news/rechtbank-overijssel-wijst-verzoek-om-voorlopige-voorziening-tegen-deken-in-kg-af/
eeft de Nederlandse wetgever de rechter verboden om de wet zelf te toetsen middels het zogeheten toetsingsverbod.    Deze zaak kan ook niet aan het Constitutioneel Hof worden voorgelegd omdat Nederland als enigste EU-lidstaatland geen eigen Grondwe

Grootte:25,4 kB

NEDERLAND - Dossierier Toeslagen Affaire // Toeslagenouders kregen nauwelijks een toevoeging voor rechtsbijstand

https://emls.webnode.nl/news/nederland-dossierier-toeslagen-affaire-toeslagenouders-kregen-nauwelijks-een-toevoeging-voor-rechtsbijstand/
ooral niet omdat de toepasselijke Wet zelf niet van de Wetgever mag worden getoetst. (artikel 120 Grondwet) en Nederland als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof heeft.  Tja....   Zie ook o.a.  https://emls.webnode.nl/search/?text=toeslage

Grootte:23,4 kB

NEDERLAND - De koe uit de wei (Natura-2000) conflicteert met de maatschappelijke vraag in Nederland om meer weidegang. Wat doet de NL-provincie Overijssel nu ?

https://emls.webnode.nl/news/nederland-de-koe-uit-de-wei-natura-2000-conflicteert-met-de-maatschappelijke-vraag-in-nederland-om-meer-weidegang-wat-doet-de-provincie-nu/
g. Wat doet de NL-provincie Overijssel nu ? 04-08-2021 10:03 Heeft Nederland zich zelf in de voet geschoten .......... en waarom heeft Nederland geen Constitutioneel Hof en de overige EU-lidstaatlanden wel ?   Terug © 2013 Alle rechten voorbehouden

Grootte:23,2 kB

Vervolg op: Is Hoge Raad arrest ECLI:NL:HR:2018:1821 gewezen op 2 oktober 2018 in een WWB uitkerings- kinderbijslag zaak nietig? Hoge Raad ging contrair aan conclusie/advies van de Advocaat Generaal.

https://emls.webnode.nl/news/annotatie1/
ij intussen had ingediend tegen omzetting van werkstraf van 240 uur dat die intussen was omgezet in 120 dagen hechtenis   Omdat er in Nederland geen constitutioneel Hof is, waartoe je als burger kunt wenden bij schending van grondrechten en fundamen

Grootte:32,4 kB

Enkele honderden Nederlandse advocaten hebben vandaag gedemonstreerd tegen de plannen voor bezuinigingen op de rechtsbijstand.

https://emls.webnode.nl/news/enkele-honderden-nederlandse-advocaten-hebben-vandaag-gedemonstreerd-tegen-de-plannen-voor-bezuinigingen-op-de-rechtsbijstand/
De Wet die dit regelt mag niet door de Nederlandse rechter worden getoetst. Dat bepaalt artikel 120 van de Nederlandse Grondwet. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-Lidstaatlanden wel.   ==============================   EMLS Ut

Grootte:23,3 kB


Onderdelen 101 - 110 van 175
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>