Doorzoek de website

Vervolg op: Is Hoge Raad arrest ECLI:NL:HR:2018:1821 gewezen op 2 oktober 2018 in een WWB uitkerings- kinderbijslag zaak nietig? Hoge Raad ging contrair aan conclusie/advies van de Advocaat Generaal.

https://emls.webnode.nl/news/annotatie1/
ij intussen had ingediend tegen omzetting van werkstraf van 240 uur dat die intussen was omgezet in 120 dagen hechtenis   Omdat er in Nederland geen constitutioneel Hof is, waartoe je als burger kunt wenden bij schending van grondrechten en fundamen

Grootte:32,3 kB

Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker start advocatentuchtrechtelijk herzienings-proefproces

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rudi-bakker-start-advocatentuchtrechtelijk-herzienings-proefproces/
ondwet heeft de Nederlandse Wetgever de Nederlandse rechters een zogeheten toetsingsverbod opgelegd. Nederland heeft als enigste EU-Lidstaatland geen Constitutioneel Hof. De Nederlandse advocatuur maakt zich hier niet druk over. Het is gunstig voor h

Grootte:39,7 kB

Er komt een Algemene Bepaling in de Grondwet die duidelijk maakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. ( Annotatie EMLS )

https://emls.webnode.nl/news/er-komt-een-algemene-bepaling-in-de-grondwet-die-duidelijk-maakt-dat-nederland-een-democratische-rechtsstaat-is-/
et.   De democratie en de rechtsstaat liggen als kernbeginselen tezamen met de grondrechten ten grondslag aan onze Grondwet. Zij zijn gerijpt in een constitutioneel bestel dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en in de Grondwet op samenha

Grootte:32,8 kB

Partijdige rechtspraak

https://emls.webnode.nl/news/partijdige-rechtspraak/
t de rechterlijke macht. Nederland kent momenteel dus geen constitutionele toetsing door de rechter. Nederland heeft als enigste EU-lidstaatland geen Constitutioneel Hof.   Zie o.a. : https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2  

Grootte:40 kB

Up-Date Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker leidt advocatentuchtrechtelijk procedure(s) bij de Verzoekschriftencommissie van de Nederlandse Wetgever in.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp58/
speelt in deze zaak ligt het in de rede voor uw Hof om pre-judiciële vragen (*) te stellen o.a. omdat Bakker zijn zaken, ook deze zaak niet, aan een Constitutioneel Hof kan voorleggen en het Nederlandse advocatentuchtrechtstelsel en het toezicht daa

Grootte:48 kB


Onderdelen 101 - 108 van 108
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11