Nieuws

Raad van State: besluitvorming en rechtsstaat botsen. Politieke overeenstemming gaat steeds vaker vooraf aan de toetsing van wat in de praktijk wettelijk mogelijk en haalbaar is.

11-04-2016 11:17
Structurele krachtmeting dreigt tussen bestuur en rechter. Dit is een zorgelijke ontwikkeling: de rechtsstaat dreigt een sluitpost van de besluitvorming te worden. Zie ook jaarverslag van de Raad van...

The Panama Papers scandal has put political pressure on the European Commission to toughen its tax laws related to country reporting by multinational companies, EU Economic and Financial Affairs Commissioner Pierre Moscovici has said.

08-04-2016 14:19
Moscovici was speaking to journalists in Brussels as he unveiled a series of reforms to EU VAT rules, but the press conference was dominated by the unprecedented leak of 11.5 million files from Panama-based law firm Mossack Fonseca.   The Panama Papers exposed offshore companies used to...

Digitaal procederen een historische vergissing !

07-04-2016 14:22
Onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak binnen alle rechtsgebeden is van wezenlijk belang voor het behoud van onze democratische rechtsstaat.  Rechtbankstukken en dossiers behoren niet via hacken en lekken middels digitaal procederen op straat komen te liggen.  Binnenkort hier meer...

Welke rol speelde Nederland in de Panama Papers-affaire ? Wat is de relevantie met het UBO ?

04-04-2016 13:07
Een groot advocatenkantoor in Panama  heeft voor klanten en vennootschappen constructies opgezet op locaties waar hun vermogen of eigendommen nauwelijks worden belast, zogeheten belastingparadijzen. Zulks hoeft in principe niet illegaal te zijn maar de belastingparadijzen zijn door hun...

Reactie vanuit EMLS op Rapport evaluatie civiele cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

31-03-2016 17:16
Het recent verschenen rapport evaluatie civiele cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten verdient op enkele onderdelen verdieping en verduidelijking. 1. De door de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten uitgegeven lijst met (cassatie-)-advocaten komt niet overeen met het door de NOvA...

Voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag wijst in Kort Geding-uitspraak de eis van de Nederlandse strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA tot opschorting van de beleidsregel voor een forfaitaire vergoeding af.

31-03-2016 12:28
Wel is bereikt dat t.a.v. van de inhoudelijke rol van de (piket)-advocaat bij het politieverhoor de VV- rechter een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad stelt waarbij de eisende partijen gelegenheid krijgen om zich uit te laten over de inhoud van de te stellen prejudiciële vraag. De Nederlandse Hoge...

In de Enschedese vuurwerkrampzaak is het College van Procureurs-Generaal van het O.M. in gebreke gesteld.

24-03-2016 16:21
Op 11 november 2015 werd door het College van Procureurs-Generaal, onder kenmerkno.: AP Oost – Dos 15-030274 uitg/15029599 namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een negative beschikking gegeven waartegen op 16 december 2015 door reclamant Awb-bezwaar werd...

Q-koortszaak na gegrond verzet opnieuw ter zitting bij de Raad van State gericht tegen de door provincie Overijssel afgegeven NBW-vergunning aan mega-geitenhouderij in de Nederlandse gemeente Hof van Twente (buurtschap Ambt Delden/Zeldam)

22-03-2016 10:14
De omwonenden in het buitengebied van Ambt Delden buurschap Zeldam op geringe afstand van Goor gemeente Hof van Twente protesteren en procederen vanaf 2009 tegen de komst van een mega-geitenhouderij. Zij worden bijgestaan door Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen (NL)   De Raad van State deed...

Pleitnota van mr. Geert-Jan Knoops gehackt of gelekt ?

17-03-2016 23:25
Pleitnota gehackt of gelekt!  Zie ook de artikelen digitaal procederen een historische vergissing, wie draait er aan de knoppen, het digitale haakje en de digitale gatenkaas op deze website . Klik op...

Nederlandse rechters waarschuwen het Nederlands parlement voor kwaliteitsverlies van de rechtspraak.

08-03-2016 12:09
Het in 2012 afgesloten  Nederlandse regeerakkoord meldt dat de Nederlandse  rechtspraak van de drie hoogste bestuursrechters (3 instanties) zijnde de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, moet worden samengevoegd. Zie o.a. :...
<< 345 | 346 | 347 | 348 | 349 >>