Nieuws

Dossier alles aan 1 draadje // Swissleaks openbaart bankgegevens van over de 100.000 klanten uit 203landen !

08-02-2015 00:00
Consortium van onderzoeksjournalisten legt geheime bankgegevens bloot en wordt nu al de grootste lek van bankgegevens genoemd. Een 45 tal  onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) konden via een Franse krant het hele klantenbestand van het...

Dossier EMV // Wet Abeille verbiedt wifi-installaties in Franse kindercrèches i.v.m. elektromagnetische straling.

06-02-2015 12:20
In Frankrijk is een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. De nieuwe wet geldt als een primeur in Europa. Het verbod op wifi in crèches is de opmerkelijkste maatregel die onderdeel vormt van de nieuwe wet die de bevolking beter moet gaan beschermen tegen elektromagnetische...

Digitale koevoet gevaar voor de rechtsstaat !

06-02-2015 11:25
In 2014 kreeg het Nederlandse Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie  drie en veertig duizend aangiften binnen van internetfraude. Dat blijkt uit de 43.000 aangiften die in 2014 binnenkwamen bij het Landelijk Meldpunt. De Nederlandse politie vermoedt dat slechts de helft...

Rechtmatige of onrechtmatige verkregen staatssteun door Nederlandse natuur-en landschapsorganisaties ?

21-01-2015 21:00
Nederlandse staatssecretaris van E.Z. wordt bevraagd over verleende  staatssteun door enkele inwoners uit de Nederlandse gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel. De inwoners hebben via een juridisch bureau een rekest o.g.v. de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de staatssecretaris S. Dijksma...

Dossier Sportrecht // Duitse schaatster C. Pechstein legt juridische bom onder het in Lausanne gevestigde sporttribunaal CAS

16-01-2015 08:42
De gevolgen van de juridische bom onder Court of Arbitration for Sport (CAS) kunnen groot zijn. Op initiatief van  IOC  werd  het Hof  in 1984 opgericht en koos Lausanne als domicilie. Daarnaast heeft het Hof nog locaties in New York en in Sydney. Het sporttribunaal is bekend...

Recht op een eerlijk proces hoort in Grondwet !

30-12-2014 20:36
Het recht op een eerlijk proces hoort in de Grondwet te staan, omdat dit recht een belangrijke pijler is van de democratische rechtsstaat. Echte meerwaarde krijgt de bepaling pas als het verbod op toetsing van wetten door rechters aan de Grondwet wordt afgeschaft.   Wetgevingsadvies   Dit...

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft heden advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de aanpak van schijnconstructies.

12-12-2014 18:03
Het wetsvoorstel (Boek 7 BW en enige andere wetten) is heden 12 december 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Conflicteert wijziging van de Nederlandse Zorgverzekeringswet-art 13 met de Europese richtlijn 2011/24/EU grensoverschrijdende zorg ? ( Vrije artsenkeuze )

12-12-2014 14:20

Komt er een wet op het data-verkeer ?

26-11-2014 11:37
Met ca. 170 miljoen authenticaties in 2014 vormt DigiD ongeveer 170 miljoen authenticaties t.b.v. schakelpunten van overheden met burgers. De grote vraag is of de dienstverlening vanuit DigiD veilig is voor nu maar ook voor de toekomst. Hoe is naast de vaste computer  de verificatiecode op...

Dossier Digitaal procederen // Samenvatting voorlichting over arrest Europees Hof van Justitie over dataretentierichtlijn.

19-11-2014 14:12
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de regering voorlichting gegeven over de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de Nederlandse wetgeving over het bewaren van telecommunicatiegegevens voor de opsporing van ernstige criminaliteit....
<< 391 | 392 | 393 | 394 | 395 >>