Doorzoek de website

Twentse oud-advocaten voorwaardelijk geschorst door Raad van Discipline. Is art. 11a advocatenwet strijdig met Nederlandse Grondwet ?

https://emls.webnode.nl/news/twentse-oud-advocaten-voorwaardelijk-geschorst-door-raad-van-discipline/
neergelegd in artikel 11a van de Nederlandse advocatenwet. Steller dezes meent dat zulks strijdig is met de Nederlandse Grondwet.   Echter ingevolge art 120 grondwet is toetsing van de Advocatenwet door de rechter verboden door de Eerste en Tweede K

Grootte:25,7 kB

Samenvatting voorlichting over rechtsgeldigheid van voorstel Grondwetswijziging

https://emls.webnode.nl/news/samenvatting-voorlichting-over-rechtsgeldigheid-van-voorstel-grondwetswijziging/
voor de behandeling van de Grondwetswijziging in tweede lezing. Dat is voor het laatst zo gegaan in 1948. Sindsdien wordt de Tweede Kamer niet meer apart ontbonden, maar wordt gewacht totdat er toch al verkiezingen zijn. Bij de verkiezingscampagne sp

Grootte:26,9 kB

Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ? ( Artikel 120 Grondwet )

https://emls.webnode.nl/news/heeft-nederland-de-moed-om-zich-niet-af-te-schermen-van-de-werkelijkheid-artikel-120-grondwet/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ? ( Artikel 120 Grondwet ) 01-05-2015 11:07 De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  nieuwe Ne

Grootte:27 kB

Dossie rArtikel 120 Grondwet // Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ?

https://emls.webnode.nl/news/heeft-nederland-de-moed-om-zich-niet-af-te-schermen-van-de-werkelijkheid-artikel-120-grondwet/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossie rArtikel 120 Grondwet // Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ? 01-05-2015 11:07 De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  ni

Grootte:26,7 kB

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.

https://emls.webnode.nl/news/enschedese-vuurwerkramp-en-de-nederlandse-trias-politica-artikel-120-nederland-groot-struikelblok/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok. 28-07-2017 16:28 Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2017 bloot staan aa

Grootte:24,3 kB

Vuurwerkramp ! Waarheidsvinding anno 2017 ? Nederland heeft geen Grondwettelijk Hof en mist daardoor een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de Nederlandse grondwettelijkheid van de wetten of andere wets-krachtige normen en verdragen.

https://emls.webnode.nl/news/waarheidsvinding-anno-2017-nederland-heeft-geen-grondwettelijk-hof/
n Bakker en Paalman, was niet bereid tot geven van een reactie in dit stadium.     Opm.: EMLS-Annotator Ook hier wreekt zich het toetsingsverbod ex art 120 Grondwet zich. Toetsing door een Nederlandse rechter van de Nederlandse Wet op de Raad van S

Grootte:28 kB

Er komt een Algemene Bepaling in de Grondwet die duidelijk maakt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. ( Annotatie EMLS )

https://emls.webnode.nl/news/er-komt-een-algemene-bepaling-in-de-grondwet-die-duidelijk-maakt-dat-nederland-een-democratische-rechtsstaat-is-/
vrijdag 27 juni 2014 besloten.   De Grondwet krijgt een algemene bepaling die uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze zal voor artikel 1 worden toegevoegd en luiden: 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de gr

Grootte:32,8 kB

De vast gestelde omgevingswet gaat er waarschijnlijk niet komen mede gelet op het ontbreken van een Constitutioneel Hof en de art. 120 grondwet problematiek.

https://emls.webnode.nl/news/de-nog-vast-te-stellen-omgevingswet-gaat-er-waarschijnlijk-niet-komen/
TERAL LAW SERVICE GROUP De vast gestelde omgevingswet gaat er waarschijnlijk niet komen mede gelet op het ontbreken van een Constitutioneel Hof en de art. 120 grondwet problematiek. 26-01-2018 12:59 Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer en in 2016 de

Grootte:26,3 kB


Onderdelen 41 - 50 van 149
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>