Doorzoek de website

Dossier Vuurwerkramp // Brandweerwet-1985 is in 1999 opgegaan in Bzro-1999

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp69/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossier Vuurwerkramp // Brandweerwet-1985 is in 1999 opgegaan in Bzro-1999 22-01-2021 16:47 De vigerende Brandweerwet-1985 is opgegaan in 1999 in het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo-1999 ).

Grootte:25,1 kB

Dossier Vuurwerkramp // Vuurwerkramp Enschede: wat er (niet) is gebeurd met de Brandweerwet en wat dat laat zien. Had de Enschedese vuurwerkramp voorkomen kunnen worden? Het antwoord is: ja.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp121/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossier Vuurwerkramp // Vuurwerkramp Enschede: wat er (niet) is gebeurd met de Brandweerwet en wat dat laat zien. Had de Enschedese vuurwerkramp voorkomen kunnen worden? Het antwoord is: ja. 23-12-2023 16

Grootte:23,5 kB

Transparantie m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp ook op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT)

https://emls.webnode.nl/news/transparantie-m-b-t-de-enschedesevuurwerkramp-ook-op-de-agenda-van-het-bestuur-van-de-veiligheidsregio-twente/
2016.     Het rekest meldt dat op 1 oktober 2010  in werking is getreden de Wet veiligheidsregio's, afgekort Wvr wat o.a.  tot gevolg had dat de Brandweerwet 1985 alsmede de Wet van 1 november 2007 tot wijziging van de Brandweerwet 1985 in verba

Grootte:25,7 kB

Dossier Vuurwerkramp ( Up Date ) // Er komt nog veel meer los en er staan nog diverse procedures op de rol van de rechtbank.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-up-date-3-er-komt-nog-veel-meer-los-en-er-staan-nog-diverse-procedures-op-de-rol-van-de-rechtbank/
n de bouwkundige brandpreventieregels. Tegelijkertijd werden daarbij de eisen voor het brandveilig gebruik (met het gebruiksvergunningstelsel conform brandweerwet 1985 overgeheveld van de brandbeveiligingsverordening naar de gemeentelijke bouwverorde

Grootte:30,6 kB

Dossier Vuurwerkramp ( Up Date-5 ) // Er komt nog veel meer los en er staan nog diverse procedures op de rol van o.a de rechtbanken, bij de Deken, Raad / Hof van Discipline en de diverse verzekeringen.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-up-date-4-er-komt-nog-veel-meer-los-en-er-staan-nog-diverse-procedures-op-de-rol-van-de-rechtbank/
n de bouwkundige brandpreventieregels. Tegelijkertijd werden daarbij de eisen voor het brandveilig gebruik (met het gebruiksvergunningstelsel conform brandweerwet 1985 overgeheveld van de brandbeveiligingsverordening naar de gemeentelijke bouwverorde

Grootte:38,4 kB

Transparantie m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp ook op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT)

https://emls.webnode.nl/news/transparantie-m-b-t-de-enschedesevuurwerkramp-ook-op-de-agenda-van-het-bestuur-van-de-veiligheidsregio-twente/
2016.     Het rekest meldt dat op 1 oktober 2010  in werking is getreden de Wet veiligheidsregio's, afgekort Wvr wat o.a.  tot gevolg had dat de Brandweerwet 1985 alsmede de Wet van 1 november 2007 tot wijziging van de Brandweerwet 1985 in verba

Grootte:25,7 kB

Dossier Vuurwerkramp // Hoger Beroep : Rechtszitting bij Raad van State om documenten over vuurwerkramp Enschede.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rechtszitting-bij-raad-van-state-om-documenten-over-vuurwerkramp-enschede/
id aan de bevolking. Door deze drie facetten is het Brzo 1999 de overkoepelende wetgeving over vier wetten geworden namelijk de Wet milieubeheer, de Brandweerwet 1985, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet rampen en zware ongevallen. Het is onbegrijpe

Grootte:25,2 kB

Indien Nederland een Constitutioneel Hof had die wetten aan de Grondwet kan toetsen dan was de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkrampaffaire nimmer 10/20 jaar onder de "radar gebleven".

https://emls.webnode.nl/news/indien-nederland-een-constitutioneel-hof-had-die-wetten-aan-de-grondwet-kan-toetsen-dan-hadden-was-toeslagenaffaire-en-de-vuurwerkrampaffaire-nimmer-10-20-jaar-onder-de-radar-gebleven/
Nederlandse Grondwet maakt het onmogelijk en verbiedt de Nederlandse rechters zelfs om een wet zoals bijv. Wmo -Toeslagenwet en/of Advocatenwet en/of Brandweerwet en allerlei bijbehorende verordeningen te toetsen aan de door de Nederlandse wetgever z

Grootte:24,5 kB

Dossier Vuurwerkramp Up Date-1 // Er komt nog veel meer los en er staan nog diverse procedures op de rol van de rechtbank.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp83/
n de bouwkundige brandpreventieregels. Tegelijkertijd werden daarbij de eisen voor het brandveilig gebruik (met het gebruiksvergunningstelsel conform brandweerwet 1985 overgeheveld van de brandbeveiligingsverordening naar de gemeentelijke bouwverorde

Grootte:24,7 kB

NL klimaatwetgeving zonder dat NL over een eigen Constitutioneel Hof beschikt.

https://emls.webnode.nl/news/nl-klimaatwetgeving-zonder-dat-nl-over-een-eigen-constitutioneel-hof-beschikt/
et onmogelijk voor Nederlandse rechters  en verbiedt de Nederlandse rechters zelfs om een wet zoals bijv. Wmo -Toeslagenwet en/of Advocatenwet en/of Brandweerwet en allerlei bijbehorende verordeningen te toetsen aan de door de Nederlandse wetgever z

Grootte:23,7 kB


Onderdelen 1 - 10 van 15
1 | 2 >>