Artikel archief

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)

22-05-2015 16:55
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)   Volgens dit artikel berust het beleid van de Unie (onder meer) op het voorzorgsbeginsel....

TTIP ( Transatlantic Trade & Investment Partnership )

19-05-2015 13:01
Provincies en gemeenten worden niet betrokken bij de besluitvorming over het handelsverdrag TTIP. In Duitsland, België en Frankrijk hebben honderden vrezende gemeenten zich 'TTIP-vrij' verklaard of inspraak geëist bij de regering, maar dat gaat niet gebeuren, zo blijkt tijdens een TTIP-seminar van...

Prejudiciële toetsing in bestuursrechtspraak.

07-05-2015 12:06
prejudiciële toetsing in de bestuursrechtspraak.

Dossie rArtikel 120 Grondwet // Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ?

01-05-2015 11:07
De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  nieuwe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Maar hoe staat het met de veiligheid van de Nederlandse rechtsstaat ? Nederland, het lelijk eendje van Europa !   Het onderwerp fraude bij digitaal...

Dossier EU-Recht // EU-Hof van Justitie te Luxemburg oordeelt dat polis begrijpelijk moet zijn en geeft daarbij uitleg over regels voor informatieplicht over "woekerpolissen".

29-04-2015 13:17
Nederlandse rechters zijn nu aan zet !   PERSCOMMUNIQUÉ nr. 45/15 Hof van Justitie van de Europese Unie Luxemburg, 29 april 2015   Arrest in zaak C-51/13 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV / Hubertus Wilhelmus van Leeuwen   De lidstaten kunnen...

Dossier Art. 120 Grondwet // "Grondewet zo dood als een pier"

21-04-2015 15:48
In Nederland vinden we dat wij alles zo goed doen. Maar rechtsstatelijk gezien is dat helemaal niet zo.” Afgelopen maandag hield voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer - naast lid van de Europese Rekenkamer ook hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit...

Dossier 4G - 5G // Meer dan 40 NGO,s dienen een klacht in bij Europese Ombudsman. ( Elektromagnetische straling )

18-04-2015 14:57
The recent assessment of Electromagnetic Field health risks by a European Commission expert group1 is largely biased towards a pro-industrial scientific viewpoint, according to over 40 NGOs. The organisations claim that the SCENIHR experts omitted the contradictory conclusions of a substantial part...

Dossier prejudiciële vragen // Uitspraak Hof van Justitie over opslag vingerafdrukken en identiteitskaarten.

16-04-2015 15:42
Vandaag, 16 april 2015,  heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen beantwoord. ​Deze vragen had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in september 2012 aan het Hof gesteld in het kader van vier geschillen over de opslag van...

Dossier alles aan 1 draadje, een historische vergissing // Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bepleit een veiliger internet door meer samenwerking

13-04-2015 22:12
Samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is noodzakelijk voor een veiliger en vrijer internet. Dat zei staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag tijdens de opening van de jaarlijkse internationale cybersecurity conferentie van het Nationaal Cyber Security...

Dossier Gerechtsdeurwaarders // Plukken Nederlandse gerechtsdeurwaarders hun eigen klanten? Is er in Nederland nog toekomst voor het gerechtsdeurwaardersambt?

31-03-2015 08:47
Aanleiding voor deze annotatie is een artikel in een groot Nederlands dagblad onder de kop;  Deurwaarders plukken eigen klanten. Twee gerechtsdeurwaarders waren voor de rechter voor schorsing voorgedragen wegens het oneigenlijk gebruik van honderdduizenden euro’s van klanten. Blijkens het...
Onderdelen 4621 - 4630 van 4663
<< 461 | 462 | 463 | 464 | 465 >>